Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF bola 14-krát po sebe vymenovaná za jednu z dlhodobo najudržateľnejších spoločností na svete

2013 september 23, 13:00 CEST

Svetový index udržateľnosti Dow Jones určil spoločnosť SKF za dlhodobo udržateľného lídra

Göteborg, Švédsko, 23. septembra 2013: Už 14. rok po sebe sa spoločnosť SKF ocitla na zozname najudržateľnejších spoločností na svete, a to podľa Svetového indexu udržateľnosti Dow Jones (DJSI) aj podľa Indexu udržateľnosti Dow Jones pre Európu. DJSI označil SKF za najlepšiu spoločnosť vo svojej triede za jej prístup k environmentálnemu manažérstvu. Indexy udržateľnosti Dow Jones vznikli v roku 1999 a sú celosvetovo najdlhšie trvajúcimi a najprestížnejšími porovnávacími ukazovateľmi globálnej udržateľnosti.

„Spoločnosť SKF bola od roku 2000 každý rok zaradená do zoznamu popredného indexu. Odráža to naše dlhodobé a preukázané zameranie na integráciu udržateľnosti do každého aspektu nášho podnikania. Sme hrdí na to, že sme členmi tohto ukazovateľa už od začiatku,“ vyjadril sa prezident a generálny riaditeľ SKF Tom Johnstone.

Spoločnosť SKF definuje udržateľnosť ako Starostlivosť SKF, ktorá zahŕňa obchodnú starostlivosť, starostlivosť o životné prostredie, starostlivosť o zamestnancov a starostlivosť o komunitu. SKF BeyondZero je stratégia spoločnosti SKF na vytvorenie pozitívneho dopadu na životné prostredie. Pozostáva z dvoch súčasných prístupov:
• zníženie negatívnych vplyvov prevádzok spoločnosti SKF na životné prostredie
• ponúkanie novátorských technológií, produktov a riešení, ktoré zákazníkom poskytujú lepšie životné prostredie.

Dobrým príkladom prístupu spoločnosti SKF k problematike životného prostredia je spôsob, akým zavádza stratégiu BeyondZero, aby čelila výzvam klimatických zmien. Klimatická stratégia spoločnosti SKF zahŕňa agresívne ciele na zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) pre SKF, jej dodávateľov a logistické prevádzky, ako aj zo zákazníckych riešení zahrnutých v portfóliu SKF BeyondZero. V roku 2012 pomohli riešenia v rámci portfólia SKF BeyondZero predísť 1 672 000 ton emisií skleníkových plynov.

Spoločnosť SKF
(publ.)V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.SKF logo