Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Trištvrteročná správa spoločnosti SKF za rok 2013

2013 október 15, 12:00 CEST

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti SKF Tom Johnstone:

V tomto kvartáli bol náš obeh hotovosti dobrý. Postupne pokračujeme v zlepšovaní našej prevádzkovej marže napriek negatívnemu rozpätiu a silnejším negatívnym menovým faktorom, ako sa očakávalo. Toto dokazuje, že kroky, ktoré vykonávame na zlepšenie portfólia našich produktov, investovanie do našich obchodných aktivít a znižovanie nákladov, prinášajú výsledky.

Tržby spoločnosti SKF sa v tomto kvartáli vyvíjali dobre v rámci našich obchodných aktivít v oblasti automobilového priemyslu, ale boli o niečo nižšie, ako sme očakávali v rámci našich priemyselných obchodných aktivít. V rámci priemyselných aktivít vidíme určitý pozitívny vývoj v rámci našich obchodných aktivít v oblasti letectva, obnoviteľnej energie a železničnej dopravy. Vidíme však nedostatočnú trakciu v mnohých ďalších priemyselných odvetviach - nezhoršujú sa, ale sa ani nezlepšujú. Obchodné aktivity v oblasti automobilového priemyslu ťažili zo zvýšeného dopytu a lepšieho rozpätia tržieb, najmä v rámci nákladných vozidiel a trhu s poskytovaním servisu vozidiel, a toto v kombinácii s krokmi, ktoré vykonávame, malo pozitívny dopad na obchodné rozpätie.

V tomto kvartáli sme vykonali ďalší dôležitý krok na posilnenie postavenia spoločnosti SKF ohlásením zmluvy na akvizíciu spoločnosti Kaydon Corporation. Spoločnosť Kaydon je pre spoločnosť SKF vynikajúca voľba v mnohých ohľadoch a umožní nám poskytovať lepšie služby našim zákazníkom a distribútorom. Verejná ponuka akcií sa uzatvára dnes a dúfame, že budeme môcť rýchlo dokončiť túto akvizíciu.
S výhľadom na štvrtý kvartál očakávame udržanie našich tržieb a výroby na rovnakej celkovej úrovni.Key figures

Q3 2013

Q3 2012

YTD 2013

YTD 2012

Čisté tržby v miliónoch švédskych korún

15 623

15 486

47 167

49 591

Prevádzkový zisk v miliónoch švédskych korún

1 923

1 908

5 240

6 093

Prevádzková marža, %

12,3

12,3

11,1

12,3

Prevádzková marža okrem jednorazových nákladov, %

12,9

12,3

12,2

12,6

Zisk pred zdanením v miliónoch švédskych korún

1 717

1 709

4 581

5 439

Čistý zisk

1 165

1 251

3 087

3 821

Základný výnos na akciu vo švédskych korunách

2,47

2,67

6,57

8,11Prevádzkový zisk bol ovplyvnený jednorazovými nákladmi v treťom kvartáli vo výške približne 85 miliónov švédskych korún, hlavne znížením hodnoty a znehodnotením, ktoré neboli súčasťou predtým ohláseného programu reštrukturalizácie. Prevádzkový zisk v prvých deviatich mesiacoch bol ovplyvnený jednorazovými nákladmi vo výške približne 525 miliónov švédskych korún (140).

Zmena čistej tržby medziročne, v švédskych korunách,

prisudzovaná nasledovnému:

Objem

Cena/
rozpätie

Štruktúra

Menový
efekt

Celkom

3. kvartál 2013

2,2%

-0,2%

1,1%

-2,2%

0,9%

Od začiatku roka 2013 po súčasnosť

-3,0%

0,0%

1,8%

-3,7%

-4,9%
Tržby v treťom kvartáli v miestnych menách okrem štruktúry sa zvýšili v Európe o 1 %, v Latinskej Amerike o 9 %, v Ázii o 5 % a na Strednom Východe a v Afrike o 8 %. V Severnej Amerike klesli o 2 %.
Výroba bola v treťom kvartáli mierne vyššia v porovnaní s minulým rokom.
Tržby v prvých deviatich mesiacoch v miestnych menách okrem štruktúry klesli v Európe a v Severnej Amerike o 4 %, v Ázii o 3 % a na Strednom Východe a v Afrike zostali relatívne nezmenené. V Latinskej Amerike sa zvýšili o 10 %.
Výroba bola v prvých deviatich mesiacoch relatívne nezmenená v porovnaní s minulým rokom.

Vyhliadky na štvrtý kvartál roka 2013

Dopyt v porovnaní so štvrtým kvartálom roka 2012
Očakáva sa, že dopyt po výrobkoch a službách spoločnosti SKF bude mierne vyšší pre skupinu, Áziu a Európu a zostane relatívne nezmenený pre Severnú Ameriku a Latinskú Ameriku. Očakáva sa jeho mierne zvýšenie pre strategické priemyselné odvetvia, regionálny predaj a služby a zvýšenie v automobilovom priemysle.

Dopyt v porovnaní s tretím kvartálom roka 2013
Očakáva sa, že dopyt po produktoch a službách spoločnosti SKF zostane pre skupinu, Európu, Severnú Ameriku a Latinskú Ameriku, ako aj pre ostatné obchodné oblasti relatívne nezmenený. Očakáva sa, že pre Áziu bude mierne vyšší.

Výroba
Očakáva sa, že výroba sa medziročne zvýši a zostane relatívne nezmenená v porovnaní s tretím kvartálom.

Göteborg, 15. októbra 2013

Spoločnosť SKF
(publ.)


Telekonferencia sa bude konať 15. októbra o 1:00 stredoeurópskeho letného času, 12:00 (UK), 07:00 (USA):
Švédsko: +46 (0)8 506 307 79
Spojené kráľovstvo: +44 (0)844 571 8957
USA: +1 866 682 8490

Všetky informácie týkajúce sa výsledkov spoločnosti SKF za deväťmesačné obdobie roka 2013 nájdete na
webovej lokalite vzťahov s investormi.

investors.skf.com/quarterlyreporting


Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 15. októbra 2013 približne o 12:00.


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Vzťahy s médiami: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenia. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com 

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.
Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1.0 MB)

SKF logo