Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Spoločnosť SKF úspešne uzatvorila ponuku na akvizíciu spoločnosti Kaydon Corporation

2013 október 16, 08:00 CEST

Göteborg, Švédsko, 16. október 2013: Skupina SKF dnes ohlásila úspešné uzatvorenie verejnej ponuky pre všetky platby v hotovosti na získanie všetkých zvyšných akcií spoločnosti Kaydon Corporation (NYSE:KDN) po 35,50 USD v hotovosti. Spoločnosť SKF očakáva dokončenie akvizície spoločnosti Kaydon dnes zlúčením podľa odseku 251(h) Obchodného zákonníka štátu Delaware. 

„Teší ma, že spoločnosť Kaydon a jej zamestnanci sa pripoja k skupine SKF. Spoločnosť Kaydon prináša spoločnosti SKF vysoko komplexné portfólio produktov, lepšiu geografickú polohu a dostupnosť pre zákazníkov. Má silný riadiaci tím, ako aj zručných a vysoko kvalifikovaných zamestnancov,“ hovorí Tom Johnstone, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti SKF. „Táto akvizícia plne podporuje stratégiu spoločnosti SKF stať sa znalostnou technickou spoločnosťou a umožní nám poskytovať ešte lepšie služby našim zákazníkom a distribútorom na celom svete.“

Kaydon je diverzifikovaným priemyselným výrobcom s tromi jednoznačnými obchodnými oblasťami: produkty na kontrolu trenia (najmä ložiská), produkty na kontrolu rýchlosti a špecializované produkty, ktoré zahŕňajú aj environmentálne služby. Korporácia Kaydon pôsobí na celom svete, pričom 62 % jej predaja sa realizuje v Severnej Amerike, 24 % v Európe, 12 % v ázijsko-tichomorskom regióne a 2 % vo zvyšnej časti sveta. V roku 2012 dosiahol predaj spoločnosti 475 miliónov USD a upravený prevádzkový zisk asi 16 %. Spoločnosť zamestnáva viac ako 2 100 zamestnancov.

Spoločnosť SKF očakáva, že dosiahne ročné spoločné náklady vo výške 30 miliónov USD a spoločné tržby vo výške 50 miliónov USD v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Dosiahne sa to prerozdelením nákladov a nákupov, distribúcie a tržieb a využitím kombinovaných dopadov výroby.

Verejná ponuka vypršala 15. októbra 2013 o 23:59 východného času a celkovo bolo do verejnej ponuky platne prihlásených 25 463 526 akcií, pričom žiadna nebola platne stiahnutá z verejnej ponuky, čo predstavuje približne 77,1 % akcií spoločnosti Kaydon v obehu na báze plne zriedených akcií. Stav verejnej ponuky, že akcie spoločnosti Kaydon na báze plne zriedených akcií boli platne prihlásené do verejnej ponuky a neboli stiahnuté, je uspokojivý. 

Výsledkom fúzie plánovanej na dnes je, že spoločnosť Kaydon bude dcérskou spoločnosťou v plnom vlastníctve spoločnosti SKF od 16. októbra 2013 a bude nahlásená mimo jestvujúce obchodné oblasti. Všetky zostávajúce oprávnené akcie spoločnosti Kaydon budú konvertované na právo získať 35,50 USD za akciu v hotovosti bez úrokov a bez akejkoľvek zrážky dane, za rovnakú cenu, aká bola zaplatená vo verejnej ponuke (oprávnené akcie vylučujú akcie, na ktoré si ich držitelia riadne uplatňovali nárok na ocenenie v súlade so zákonmi štátu Delaware). Po skončení fúzie kmeňové akcie spoločnosti Kaydon prestanú byť obchodovateľné na burze cenných papierov v New Yorku a nebudú ďalej vedené v zozname. 

Ako finančný poradca spoločnosti SKF slúži spoločnosť J.P. Morgan Limited a ako právny poradca spoločnosti SKF slúži spoločnosť Reed Smith LLP.

Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy so zástupcami tlače: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

® SKF je registrovaná ochranná známka spoločnosti SKF Group.


Upozornenie
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré sú založené na viere a predpokladoch vedenia spoločnosti. V niektorých prípadoch môžete takéto výhľadové vyhlásenia nájsť na základe výrazov ako „možno“, „bude“, „malo by“, „mohlo by“, „by“, „očakáva“, „plánuje“, „predpokladá“, „domnieva sa“, „odhaduje“, „naznačuje“, „predpovedá“, „potenciálny“ a podobne. Takéto vyhlásenia o očakávaniach spoločnosti SKF týkajúcich sa budúceho výkonu spoločnosti Kaydon Corporation, budúcich príležitostí spojených s akvizíciou a úspešnou integráciou spoločnosti Kaydon do obchodnej činnosti skupiny SKF, sa nepovažujú za historické fakty a podliehajú určitým rizikám a neistotám, výsledkom ktorých môže byť, že aktuálne výsledky sa môžu podstatne líšiť od očakávaných alebo predpokladaných výsledkov. Upozorňujeme čitateľov, aby sa nespoliehali na tieto výhľadové vyhlásenia, ktoré vypovedajú iba o situácii k dátumu vydania tejto správy. K spomínaným rizikám a neistotám patrí možnosť, že sa zmenia ekonomické, trhové a konkurenčné podmienky, že dôjde k zmenám regulačného prostredia a iným úkonom vlády, k fluktuácii výmenných kurzov a iným faktorom uvedeným v poslednej výročnej správe spoločnosti SKF (k dispozícii na stránke www.skf.com) v časti Administratívna správa, „Dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú finančné výsledky“, „Finančné riziká“ a „Analýza citlivosti“ a v celoročnej správe v časti „Riziká a neistoty v obchodovaní“. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za verejnú kontrolu ani aktualizáciu žiadneho výhľadového vyhlásenia s výnimkou prípadov požadovaných zákonom.

Stiahnuť verziu pre tlač

SKF logo