Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Oznámenie zmeny celkového počtu hlasov v spoločnosti AB SKF

2013 november 29, 11:00 CET

Göteborg, 29. novembra 2013: Z dôvodu prevodu akcií z triedy A na triedu B v súlade so Spoločenskou zmluvou, spoločnosť AB SKF potvrdzuje nasledujúce: K 29. novembru predstavuje akciový kapitál spoločnosti 1 138 377 670 SEK a celkový podiel akcií je 38 758 266 akcií série A a 416 592 802 akcií série B. Celkový počet hlasov v spoločnosti je 80 417 546. Spoločnosť AB SKF nedrží žiadne vlastné akcie.

Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 29. novembra 2013 o 11:00.


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com 

® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


SKF logo