Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Vplyvy na výsledky spoločnosti SKF za štvrtý kvartál roka 2013

2013 december 20, 08:15 CET

Göteborg, Švédsko, 20. decembra 2013: Spoločnosť SKF informovala o vplyvoch na výsledky spoločnosti za štvrtý kvartál roka 2013.

Vyšetrovanie Európskej komisie
Ako sme už predbežne avizovali, Európska komisia uskutočňuje vyšetrenie možného porušenia Európskeho práva hospodárskej súťaže niektorými výrobcami ložísk ohľadom dodávok ložísk pre automobilový priemysel v Európe. V rámci tohto procesu Komisia v novembri 2011 navštívila kancelárie spoločnosti SKF vo Švédsku a v Nemecku.

SKF poskytla Komisii plnú súčinnosť a uskutočnila vlastné vyšetrovanie. Na základe tohto vyšetrovania a najlepších odhadov možnej výšky pokuty spoločnosť SKF vykáže vo svojom výsledku za štvrtý kvartál provízie vo výške 3 miliard švédskych korún. SKF očakáva, že Komisia uvalí na spoločnosť pokutu v roku 2014.

„Je mi veľmi ľúto, že sa stala takáto vec. Aj keď veríme, že to nijako neuškodilo našim obchodným partnerom, nemalo sa to stať a nie je to v súlade s hodnotami, ktoré presadzujeme v spoločnosti SKF. Máme jasný kódex správania a máme zavedený program zhody, ktorý aplikujeme v rámci Skupiny, aj keď nás tieto neochránilo pred tým, aby sa takéto niečo stalo. Vykonali sme však ďalšie kroky na zintenzívnenie tréningov a vedomostí v tejto oblasti v rámci celej Skupiny“, prezradil Tom Johnstone, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti. „Vopred sme informovali o tom, že pravdepodobná pokuta ovplyvní náš výsledok a cash flow a možnú výšku pokuty sme premietli do výsledku na základe našich najlepších odhadov.”

Dopad akvizície spoločnosti Kaydon
V prípade spoločnosti Kaydons sa plánovaný objem predaja za štvrtý kvartál pohybuje na úrovni cca 750 miliónov švédskych korún. Prevádzkový výsledok sa zníži o cca 250 miliónov švédskych korún v dôsledku amortizácie čistej súčasnej hodnoty zásob a iných nákladov na akvizície, ktoré sa prejavia ako akvizičná strata vo výške cca 150 miliónov švédskych korún.
Spoločnosť Kaydon očakáva, že v roku 2014 bude pracovať s prevádzkovou maržou približne na cieľovej úrovni Skupiny, vrátane amortizácie aktív identifikovaných v rámci alokácie nákupných cien.
Informácie ohľadom predbežnej alokácie nákupných cien korporácie Kaydon Corporation si môžete pozrieť na webovej stránke spoločnosti SKF: investors.skf.com

Ostatné jednorázové položky
Spoločnosť SKF očakáva v štvrtom kvartáli dodatočné jednorázové náklady vo výške cca. 100 miliónov švédskych korún, z čoho asi polovica pôjde na prebiehajúci program reštrukturalizácie.


Zvýšenie predaja vo štvrtom kvartáli

Predaj v štvrtom kvartáli vo veľkej miere súhlasí s predstavami na základe deväťmesačných výsledkov, aj keď zloženie predaja bolo nepriaznivé. Očakáva sa, že táto skutočnosť v kombinácii s mierne nižším objemom výroby, než aký sa plánoval, bude mať negatívny vplyv na štvrťročné výsledky v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.

Výročná správa spoločnosti SKF za rok 2013 bude zverejnená v utorok, 28. januára 2014.


Konferenčný hovor
20. decembra o 09:00 hod. (CET) (resp. 08:00 (UK))
Švédsko: +46 (0)8 505 564 74
Spojené kráľovstvo: +44 (0)203 364 5374


Spoločnosť SKF
(publ.)

Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 20. decembra 2013 o 8:15 hod.V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Komunikácia skupiny: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je popredný globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com 

® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

SKF logo