Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF investuje do dvoch nových globálnych technických stredísk v Európe

2014 január 20, 13:00 CET

Vďaka novým centrám má spoločnosť SKF štyri globálne technické strediská na celom svete

Göteborg, Švédsko, 20. januára 2014: Ako dôkaz budúceho zvyšovania investícií do výskumu a vývoja spoločnosť SKF oznámila svoje plány ohľadom výstavby dvoch nových globálnych technických stredísk – jedno vo švédskom Göteborgu a druhé v holandskom Nieuwegein. Spolu budú tvoriť Globálne technické stredisko pre Európu (GTCE), čím sa spoločnosti SKF otvorí možnosť, aby v plnej miere využila svoj globálny potenciál a zdroje na rozvoj inovácií v rámci svojich piatich technologických platforiem – ložiská, tesnenia, mechatronika, mazacie systémy a služby. SKF už má jedno Globálne technické stredisko v Indii (GTCI) v Bengaluru a rozvíja svoje Globálne technické stredisko v Číne (GTCC), ktoré sťahuje do nového školského areálu Jiading v Šanghaji.

„Hlavným cieľom SKF naďalej je, aby pokračovala v zabezpečovaní rozvoja a inovácií na celom svete, a tiež vo vývoji nových produktov a riešení, ktoré ponúkajú značnú energetickú úsporu pre našich klientov. Tieto dve nové strediská rozširujú globálnu sieť technických stredísk, ktorú buduje naša Skupina“ povedal Tom Johnstone, prezident a generálny riaditeľ SKF. „Za posledné štyri roky SKF viac ako zdvojnásobila počet podaní o patent, čo naznačuje, že nárast investícií do výskumu a vývoja prináša svoje ovocie. Otvorenie týchto stredísk upevňuje našu snahu o zvyšovanie investícií do výskumu a vývoja, čím sa dostávame bližšie k zákazníkom.“

Dve nové technické strediská v rámci GTCE sú súčasťou technologickej stratégie SKF zameranej na vybudovanie vlastnej globálnej organizácie vývoja a projektovania produktov. Nové Globálne technické stredisko v Göteborgu bude spolupracovať so Strediskom rozvoja výroby spoločnosti SKF (MDC), ktoré je hlavným strediskom Skupiny v oblasti rozvoja výroby. Nové stredisko v Nieuwegein bude úzko spolupracovať s hlavným Projektovým a výskumným strediskom (ERC) spoločnosti SKF, kde SKF uskutočňuje najnovší výskum v oblastiach ako pokročilé dynamické simulácie pre ložiská, vývoj moderných mazacích prostriedkov a vypracovanie princípov tribológie.

Alan Begg, vrchný viceprezident pre technológiu a vývoj skupiny SKF dodáva, „GTCE bude využívať synergiu s ďalšími globálnymi technickými strediskami a bude sa sústreďovať na oblasti ako vývoj moderných produktov, manažment technických údajov a testovanie. Pri plnom využití kapacít plánujeme zamestnávať vyše 100 nových technikov v Nieuwegein a približne 50 v Göteborgu. Títo budú pracovať v oblasti projektovania a vývoja produktov, testovanie pre metalurgický priemysel, chemický priemysel, a tiež analýza výkonnosti ložísk.“ 

Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.SKF logo