Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Koncoročná správa spoločnosti SKF za rok 2013

2014 január 28, 13:00 CET

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti SKF Tom Johnstone:
„V priebehu tohto štvrťroku SKF dokončila akvizíciu spoločnosti Kaydon, vďaka čomu ponúkame našim zákazníkom ešte širší výber. Predaj a prevádzkový profit spoločnosti Kaydon sa vyvíjal podľa plánu a jej integrácia do Skupiny prebieha tiež veľmi dobre.
Prevádzkový cash flow Skupiny bol vyhovujúci a celkový predaj sa vyvíjal pozitívne v súlade s očakávaniami, pričom značne narástol oproti slabému štvrtému kvartálu roku 2012. Negatívny mix bol väčší, než sme očakávali kvôli väčšiemu odbytu v automobilovom priemysle a priemyselných OEM. Neustále pracujeme na podpore rastu zisku našej spoločnosti. Získali sme niekoľko dôležitých nových objednávok vo všetkých troch obchodných oblastiach. V poslednom štvrťroku sme otvorili 4 nové SKF Solution Factory, čím sa ich počet na celom svete zvýšil na 27. Počas roka sme zvýšili objem investícií do výskumu a vývoja, počet patentov sa zvýšil o viac než 10%. Oznámili sme tiež založenie dvoch nových Globálnych technických stredísk v Európe, vďaka ktorým budeme vyvíjať ešte väčšiu aktivitu v oblasti výskumu a vývoja.
Na zisk malo v štvrtom štvrťroku značne negatívny vplyv krytie na očakávanú pokutu Európskej komisie, a tiež jednorázové náklady, ktoré súviseli predovšetkým s reštrukturalizáciou a s akvizíciou spoločnosti Kaydon. Okrem toho mali negatívny vplyv aj kroky zamerané na zníženie stavu zásob, ako aj negatívny mix.
V budúcnosti očakávame, že dopyt bude mierne vyšší v porovnaní s prvým a štvrtým kvartálom minulého roka.”Kľúčové ukazovatele
(korporácia Kaydon je zahrnutá od 16. októbra 2013)

 

Q4 2013

Q4 2012

Celý rok 2013

Celý rok 2012

Tržby, v miliónoch SEK (švédskych korún)

16 430

14 984

63 597

64 575

Prevádzková strata/zisk v miliónoch SEK

-1 547

1 221

3 693

7 314

Prevádzkový zisk bez jednorázových nákladov v miliónoch SEK

1 803

1 521

7 568

7 754

Prevádzková marža, v %

-9,4

8,1

5,8

11,3

Prevádzková marža okrem jednorazových nákladov, v %

11,0

10,2

11,9

12,0

Strata/zisk pred zdanením v miliónoch SEK

-1 760

969

2 821

6 408

Čistá strata/zisk v miliónoch SEK

-2 043

995

1 044

4 816

Zisk na akciu v SEK

-4,57

2,12

2,00

10,23Prevádzková strata/zisk za štvrtý kvartál zahŕňa jednorázové náklady vo výške 3 350 miliónov SEK (300), z čoho 3 000 miliónov SEK predstavuje pravdepodobnú sumu očakávanej pokuty v dôsledku prebiehajúceho vyšetrovania Európskej komisie, suma 260 miliónov SEK súvisí s akvizíciou spoločnosti Kaydon a 90 miliónov SEK (300) boli iné jednorázové náklady. Celoročné výsledky zahŕňajú jednorazové náklady vo výške 3 875 miliónov SEK (440).

Zmena čistej tržby medziročne, v SEK,

prisudzovaná nasledovnému:

Obrat

Cena/
mix

Štruktúra

Menový
vplyv

Celkom

Q4 2013

 7,1%

-0,2%

4,8%

-2,1%

9,6%

Celý rok 2013

-0,7%

0,0%

2,5%

-3,3%

-1,5%Tržby – v miestnych menách a okrem štrukturálnych nákladov – sa vo štvrtom kvartáli zvýšili v Európe o 3,4%, v severnej Amerike o 3,8%, v Latinskej Amerike o 10,5%, v Ázii o 14,7 % a na Strednom Východe a v Afrike o 15,8%.
V porovnaní s minulým rokom bola výroba vo štvrtom kvartáli vyššia.
Tržby za celý rok – v miestnych menách a okrem štrukturálnych nákladov – klesli v Európe o 2,7% a v severnej Amerike o 2,5%. Tržby sa zvýšili v Ázii o 1,6%, v Latinskej Amerike o 10,3% a na Strednom Východe a v Afrike o 3,3%.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bola výroba počas celého roka relatívne bez zmien.

Návrh výplaty dividend
Predstavenstvo sa rozhodlo, že Riadnemu valnému zhromaždeniu navrhne vyplácanie dividend vo výške 5,50 SEK na akciu.


Výhľad na prvý kvartál roka 2014

Dopyt v porovnaní s prvým kvartálom roka 2013

Očakáva sa, že dopyt po produktoch a službách SKF bude mierne vyšší na úrovni Skupiny, v Európe a v severnej Amerike. Mierne nižší dopyt sa očakáva v Latinskej Amerike, a dopyt môže vzrásť v ázijskom regióne (Asia Pacific). V prípade strategických priemyselných odvetví sa očakáva relatívna stagnácia, v rámci regionálneho predaja a služieb môže nastať mierne zvýšenie a v automobilovom priemysle výraznejší nárast.

Dopyt v porovnaní so štvrtým kvartálom roka 2013

Očakáva sa, že dopyt po produktoch a službách SKF bude mierne vyšší na úrovni Skupiny, v Európe a v severnej Amerike. Dopyt bude pravdepodobne relatívne nezmenený v ázijskom regióne (Asia Pacific), a mierne nižší v Latinskej Amerike. Mierne zvýšenie sa očakáva v rámci regionálneho predaja a služieb, a tiež automobilového priemyslu, pričom relatívne nezmenený bude v prípade strategických priemyselných odvetví.

Výroba
Očakáva sa, že sa výroba medziročne zvýši, a oproti štvrtému kvartálu zaznamená mierny nárast.

Göteborg, 28. januára 2014

Spoločnosť SKF
(publ.)


Telekonferencia sa bude konať 28. januára 2014 o 14:00 SEČ, 13:00 (GMT) a 8:00 (EST):
Švédsko: +46 (0)8 506 307 79
Spojené kráľovstvo: +44 (0)844 571 8957
USA: +1 866 682 8490

Všetky informácie týkajúce sa koncoročných výsledkov spoločnosti SKF za rok 2013 nájdete na
webovej lokalite vzťahov s investormi.

investors.skf.com/quarterlyreporting


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:

Vzťahy s médiami: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 28. januára 2014 o 13:00.


SKF je popredný globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli sumu 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com 

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (247 KB)

SKF logo