Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF dospela k dohode s Európskou komisiou

2014 marec 19, 12:00 CET

Göteborg, Švédsko, 19. marca 2014: Skupina SKF dospela k dohode s Európskou komisiou, ktorá ukončí vyšetrovanie ohľadom dodávania ložísk pre automobilový priemysel v Európe. Spoločnosť súhlasila so zaplatením sumy 315 109 000 eur (cca. 2,8 miliárd švédskych korún), pričom dohodnutá suma je pokrytá skôr oznámenou rezervou, ktorú SKF vyčlenila v štvrtom kvartáli roku 2013.

„Je to skutočne veľmi smutný deň pre celú Skupinu SKF. Je mi mimoriadne ľúto, že sa to stalo,“ prezradil Tom Johnstone, prezident a generálny riaditeľ SKF. „Kým pevne veríme, že sme našim obchodným partnerom nespôsobili žiadnu ujmu, tento postup je v jasnom protiklade s našimi hodnotami a s kódexom správania SKF. Počas vyšetrovania SKF poskytla úradom plnú súčinnosť, a súčasne sme v rámci celej skupiny SKF výrazne zintenzívnili program zhody a školiace programy. Čo sa stalo, je neprijateľné, a v budúcnosti sa to nesmie zopakovať.“

Dnešné rozhodnutie Európskej komisie sa vzťahuje na porušenie európskych pravidiel hospodárskej súťaže so zreteľom na predaj ložísk pre automobilový priemysel v Európe. SKF bola jedným zo šiestich výrobcov ložísk, ktorých sa vyšetrovanie týkalo. Rozhodnutie o dohode neznamená, že by bol vrcholový manažment zaangažovaný v tejto veci, alebo že by o nej mal nejaké vedomosti.

Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Komunikácia skupiny: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 19. marca 2014 o 12:00 hod.


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

SKF logo