Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF spresňuje informácie prezentácie zo dňa 21. marca 2014

2014 marec 24, 13:20 CET

Göteborg, 24. marca 2014: SKF chce spresniť svoju prezentáciu, ktorá bola predstavená na Globálnej konferencii priemyslu a automobilov EÚ usporiadanej u americkej bankovej skupiny Bank of America Merrill Lynch 21. marca 2014.

V nasledovnej časti je prehľad o tom, ako vidí SKF rozvoj vo svojich rôznych priemyselných odvetviach a aký to môže mať dopad na dopyt po produktoch a službách SKF v prvom kvartáli 2014.

Podľa odhadov celkový dopyt z roka na rok mierne narastá, v konečnom dôsledku však pravdepodobne zostane relatívne nezmenený.

Z pohľadu priemyselných odvetví bude výsledok v oblasti nákladných vozidiel a energetiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom lepší, než sa očakávalo. Výkon všeobecných priemyselných odvetví však zostáva relatívne nezmenený. Priemyselné rozdelenie vyzerá relatívne nezmenené v dôsledku obmedzenej možnosti nakupovania vopred, čo sa v prognózach označovalo ako možné riziko. Ostatné priemyselné odvetvia sa vyvíjajú podľa očakávaní. Tento medziročný vývoj má istý negatívny dopad na štruktúru obchodných aktivít.

Situácia v Latinskej Amerike má nepriaznivý vplyv na kurzový dopad ohľadom výsledku pred zdanením.

Výroba sa mierne zmenila v oblasti regulácie, pričom mierne narastá oproti minulému roku a je vyššia z roka na rok.

Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je popredný globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.

SKF logo