Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Štvrťročná správa spoločnosti SKF za prvý kvartál roku 2014

2014 apríl 15, 08:00 CEST

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti SKF Tom Johnstone:
„V prvom kvartáli sa odbyt vyvíjal dobre v porovnaní so slabým prvým štvrťrokom minulého roka a bol v podstate nezmenený v porovnaní so štvrtým štvrťrokom. Negatívna štruktúra odbytu pretrváva ďalej so silnejším vývojom v oblasti automobilového priemyslu a predajom originálnych náhradných dielov pre priemysel v Ázii. Nenaplnili sa očakávania možného nakupovania vopred kvôli zvyšovaniu cien na trhu náhradných dielov v Európe a v Severnej Amerike.
Počas tohto štvrťroku sme získali viacero ocenení a pokračovali sme v posilňovaní spoločnosti SKF získavaním nových zákaziek, predstavením niekoľkých nových produktov a vytvorením dobrých riešení pomocou nášho programu na znižovanie nákladov.
Kaydon sa vyvíja dobre a má za sebou dobrý prvý štvrťrok. Integrácia prebieha podľa plánu, pričom sa sústredíme tak na odbyt, ako aj na synergiu nákladov.
V tomto štvrťroku sme dospeli k dohode s Európskou komisiou ohľadom
vyšetrovania, a v rámci toho použijeme krytie vytvorené v štvrtom kvartáli minulého roka.
Táto suma bude uhradená v júni a ovplyvní cash flow v druhom štvrťroku. 
V budúcnosti očakávame pozitívny vývoj dopytu tak v štvrťročnom, ako aj
medziročnom porovnaní. Výroba by sa mala zvýšiť v medziročnom porovnaní, ak aj
oproti prvému kvartálu.Kľúčové ukazovatele

 

 

Q1 2014

Q1 2013

Tržby, v miliónoch SEK (švédskych korún)

 

 

16 734

15 152

Prevádzkový zisk v miliónoch SEK

 

 

2024

1480

Prevádzková marža, v %

 

 

12,1

9,8

Prevádzková marža okrem jednorazových nákladov, v %

 

 

11,4

11,4

Zisk pred zdanením v miliónoch SEK

 

 

1787

1237

Čistý zisk

 

 

1275

818

Zisk na akciu v SEK

 

 

2,72

1,74Prevádzkový zisk za prvý kvartál zahŕňa čistý pozitívny dopad jednorázových položiek v celkovej výške cca. 120 miliónov švédskych korún. V dôsledku zmieru s Európskou komisiou bolo vykonané opravné účtovanie vo výške 150 miliónov švédskych korún z krytia vyčleneného v štvrtom kvartáli 2014. Vo štvrťroku sa tiež vyskytli jednorázové položky v hodnote cca. 30 miliónov švédskych korún na reštrukturalizáciu, ako aj negatívny dopad devalvácie argentínskeho peso.

Zmena čistej tržby medziročne, v SEK,

prisudzovaná nasledovnému:

Obrat

Cena/
mix

Štruktúra

Menový
vplyv

Celkom

Q1 2014

6,2%

-0,4%

4,7%

-0,1%

10,4%Tržby – v miestnych menách a okrem štrukturálnych nákladov – sa v prvom kvartáli zvýšili v Európe o 4,4%, v severnej Amerike o 2,9%, v Latinskej Amerike o 4,1%, v Ázii o 10,6% a na Strednom Východe a v Afrike o 21,4%.
V porovnaní s minulým rokom bola výroba v prvom kvartáli vyššia.


Výhľad na druhý kvartál roka 2014

Dopyt v porovnaní s druhým kvartálom roka 2013

Očakáva sa, že dopyt po produktoch a službách SKF bude mierne vyšší na úrovni Skupiny, v severnej Amerike a v Ázii. Zostane približne nezmenený v Európe a bude mierne nižší v Latinskej Amerike. Mierne zvýšenie sa očakáva v strategických priemyselných odvetviach a v automobilovom priemysle, relatívne nezmenený bude v rámci regionálneho predaja a služieb.

Dopyt v porovnaní s prvým kvartálom roka 2014
Očakáva sa, že dopyt po produktoch a službách SKF bude mierne vyšší na úrovni Skupiny, v severnej Amerike a v Ázii. Zostane približne nezmenený v Latinskej Amerike. Mierne zvýšenie sa očakáva v strategických priemyselných odvetviach a v automobilovom priemysle, relatívne nezmenený bude v rámci regionálneho predaja a služieb.

Výroba
Očakáva sa, že sa výroba medziročne zvýši, a oproti prvému kvartálu zaznamená mierny nárast.

Göteborg, 15. apríla 2014

Spoločnosť SKF
(publ.)


Telekonferencia sa bude konať 15. apríla o 9:00 stredoeurópskeho letného času, 8:00 (UK):
Švédsko: +46 (0)8 505 564 74
Spojené kráľovstvo: +44 (0)203 364 5374

Všetky informácie týkajúce sa výsledkov SKF za prvý štvrťrok 2014
nájdete na webstránke oddelenia Vzťahov s investormi.

investors.skf.com/quarterlyreportingV prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Vzťahy s médiami: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 15. apríla 2014 o 8:00 hod.SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli sumu 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com 

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (209 KB)

SKF logo