Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF sprístupní riadenie skladových zásob pre svoju globálnu sieť distribútorov

2014 máj 15, 09:00 CEST

Vyššia úroveň služieb, rýchlejšie dodávky a vyššia kvalita riadenia zásob

Göteborg, Švédsko, 15. mája 2014: SKF ponúka systém riadenia skladových zásob (VMI) od Datalliance svojim distribútorom po celom svete. Systém bol vytvorený s cieľom automatickej údržby stavu zásob distribútorov.

Spustenie systému VMI je súčasťou globálneho Programu interkonektivity distribútora (DIP) spoločnosti SKF, ktorého cieľom je dosiahnuť vysokú úroveň služieb, zvýšiť rýchlosť a kvalitu v obchodnej komunikácii prostredníctvom integrácie IT, a zvýšiť presnosť obchodného plánovania.

Vartan Vartanian, prezident SKF Industrial Market, Divízia regionálneho predaja a služieb, povedal „Našim zámerom je zvýšiť úroveň služieb pre našich zákazníkov. VMI ponúka významné výhody všetkým zainteresovaným stranám. Pre SKF to znamená lepší dohľad nad úrovňou zásob, v dôsledku čoho môžeme efektívnejšie plánovať výrobu a predaj, aby sme pokryli budúci dopyt. Pre našich koncových zákazníkov to znamená, že dokážu kedykoľvek nájsť správny produkt SKF na správnom mieste a v správny čas. A pre našich distribútorov to znamená zvýšený objem predaja a väčšiu lojalitu zákazníkov.”

Systém VMI automaticky generuje objednávky a doplní zásoby, akonáhle dosiahnu minimálnu úroveň. Systém prepočítava údaje na dennej báze a ponúkne objednávky na doplnenie zásob pri najvyššej úrovni služieb a znížení nákladov distribútorov na riadenie zásob.

SKF spolupracuje so spoločnosťou Datalliance viac rokov. Spoločnosť sa stala partnerom kvôli skúsenostiam a výsledkom ako poskytovateľ platformy VMI. SKF úspešne implementovala VMI u najväčších distribútorov vo svojom severnom regióne a v USA a zvýšila tým úroveň služieb pre 98% koncových zákazníkov na týchto trhoch.

Spoločnosť SKF
(publ.)V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com


® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.


SKF logo