Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF podpísala Zmluvu o strategickom partnerstve so spoločnosťou Envision Energy

2014 máj 22, 14:00 CEST

SKF podpísala Zmluvu o strategickom partnerstve (ZSP) so spoločnosťou Envision Energy, ktorá je najvýznamnejším globálnym dodávateľom veterných turbín. Partnerstvo upevňuje existujúcu a mimoriadne úspešnú spoluprácu vybudovanú v priebehu uplynulých rokov. Cieľom tejto spolupráce bolo priniesť na trh spoľahlivé, vysoko výkonné veterné turbíny.

„Medzi spoločnosťami SKF a Envision Energy existuje úzka spolupráca v oblasti rozvoja,“ povedal Sunny Chan, riaditeľ divízie obnoviteľnej energie, SKF China. „Zmluva o strategickom partnerstve potvrdzuje pokračovanie nášho vzťahu a upevňuje úzku spoluprácu našich spoločností, ktoré sa sústreďujú na poskytovanie environmentálnych a udržateľných energetických riešení.“

Envision Energy bola založená v roku 2007 a je jednou z najrýchlejšie expandujúcich spoločností v odvetví výroby energie veternými turbínami a patri medzi piatich najvýznamnejších výrobcov veterných turbín v Číne. Envision ponúka softvér Smart Wind a turbínu Smart, pričom do turbín integruje pokrokovú senzorickú technológiu, učenie strojov a sofistikovanú technológiu ovládania, a zároveň vykonáva rozsiahle analýzy dát.

„SKF bola pre Envision Energy od začiatku najväčším dodávateľom. Vzájomne sme aplikovali kľúčové kompetencie oboch spoločností s cieľom dosiahnuť obchodné ciele v oblasti inovácií“, prezradil Alex Sun, Riaditeľ pre stratégiu a rozvoja obchodu, Envision Energy. Envision Energy vytvorila s SKF úzku spoluprácu v oblasti dodávania ložísk a riešení na úrovni platforiem, ktoré obsahujú tesniace riešenia a mazivá, ako aj technickú spoluprácu.

ZSP medzi Envision a SKF bola slávnostne podpísaná v Šanghaji v marci 2014.


Spoločnosť SKF
(publ.)

V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


SKF logo