Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF Blohm + Voss Industries uvádza systém na monitorovanie emisií Turbulo BlueMon

 • Príbeh

  2014 jún 03, 16:00 CEST

  SKF Blohm + Voss Industries predstavuje systém na monitorovanie prostredia, ktorý spojí emisné hodnoty lode s GPS údajmi, čím prispieva k splneniu predpisov dohovoru MARPOL.


  Göteborg, Švédsko, 3. júna 2014: SKF Blohm + Voss Industries uvádza systém na monitorovanie emisií Turbulo BlueMon, ktorý dokáže v jednom systéme zaznamenať všetky relevantné emisie produkované na palubách lodí. Navyše Turbulo BlueMon spojí tieto hodnoty s pozičnými údajmi plavidla využitím signálov GPS. Toto prepojenie – najnovší pokrok na trhu – prispieva k splneniu existujúcich predpisov, pričom umožní bezproblémovú kontrolu a overenie emisií z lodí.

   

  Ochrana životného prostredia v oblasti námornej dopravy je definovaná v šiestich prílohách k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 73/78). Turbulo BlueMon dokáže zaznamenať všetky emisie lodí, ktoré sú v príslušnej Prílohe uvedené s medznými hodnotami.

   

  V systéme sú uložené aj morské oblasti, ktoré sú predmetom iných regulácií, napríklad Všeobecných podmienok pre plavidlá 2013 (Vessel General Permit 2013), aplikovaných na amerických pobrežných vodách. Vďaka prepojeniu s GPS je jasné, kde, kedy a aké emisie boli vypustené. Údaje zostanú uložené minimálne po dobu 24 mesiacov, vďaka čomu je možné vykonať spätnú kontrolu, či boli dodržané všetky limity emisných hodnôt.

   

  Prepojenie s GPS pomáha tiež splniť predpisy. Ak sa loď plaví v morskej oblasti, kde platia špeciálne emisné obmedzenia, systém vyšle na most príslušné upozornenie. Príslušné emisné hodnoty sa tak môžu opäť skontrolovať a v prípade potreby nastaviť tak, aby boli dodržané rôzne emisné limity. Turbulo BlueMon dokáže tiež regulovať vypúšťanie odpadovej vody prostredníctvom vlastného ventilu, a to podľa limitných hodnôt nastavených personálom.

   

  Modulárne vyhotovenie systému 

  Turbulo BlueMon je vyrobený v modulárnom vyhotovení a v prípade potreby môže byť samostatne nakonfigurovaný. Štandardná špecifikácia systému predstavuje centrálny systém na zhromažďovanie údajov pripojený k počítaču. V závislosti od požiadaviek zákazníka je možné ku každej Prílohe k dohovoru MARPOL objednať softvérový balík, ktorý dokáže monitorovať príslušné emisie. V prípade potreby SKF Blohm + Voss Industries dodá aj príslušné technické komponenty.

   

  Jasné užívateľské rozhranie 

  Všetky relevantné údaje sú zobrazované na obrazovke systému za účelom stručného prehľadu. Používateľ môže prepínať medzi jasným prehľadom aktuálnych emisných hodnôt a obrazovkami zobrazujúcimi geografické mapy s aktuálnou polohou lode a s emisnými zónami. Prehľad emisií zobrazuje emisné hodnoty stanovené v Prílohe 1 k MARPOL (Predpisy o zabránení znečistenia ropou) – spolu s grafickým znázornením systému odpadových vôd - na samostatnom obrázku. Emisné hodnoty stanovené v Prílohe 2–6 sú zhrnuté na ďalšom obrázku.

   

  Najsilnejší partner pre námorný priemysel 

  Na začiatku roka 2013 sa spoločnosť SKF spojila so spoločnosťou Blohm + Voss Industries (BVI), nemeckým výrobcom komponentov pre lode. Prostredníctvom tejto akvizície spoločnosť SKF rozširuje portfólio svojich produktov pre námorný priemysel. Okrem toho si spoločnosť SKF vylepšuje prístup na trhy prostredníctvom celosvetovej siete predajných a servisných partnerov BVI. Naši zákazníci budú ťažiť z odbornosti SKF, ako strojárenskej spoločnosti, doplnenej dlhoročnými skúsenosťami spoločnosti BVI v oblasti stavby a prevádzky plavidiel. Nová spoločná organizácia bude ešte silnejším partnerom pre námorný priemysel so zameraním na zásobovanie kritickými komponentmi, rýchle a spoľahlivé služby, ako aj vývoj nových aplikácií zameraných na výzvy budúcnosti v neustále sa meniacom prostredí tohto priemyslu.

   

  www.skf.com/marine

  www.bv-industries.com

   

  Aktiebolaget SKF

   (publ.)


  V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:

  Vzťahy s médiami:Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

  SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Riaditeľ pre firemnú komunikáciu:
  Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

   

  SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

   

  ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.

  ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

 • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (7.4 MB)

SKF logo