Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

SKF otvorila vzdelávací areál SKF Campus v Jiading a Distribučné centrum pre severnú a východnú Áziu

2014 jún 10, 09:00 CEST

Stelesňuje pretrvávajúcu dôveru spoločnosti SKF voči Číne

Göteborg, Švédsko, 10. júna 2014: SKF otvorila vzdelávací areál SKF Campus v Jiading a Distribučné centrum SKF pre severnú a východnú Áziu. Obidva objekty sa nachádzajú v Šanghaji, v Číne. Dokončenie týchto dvoch projektov svedčí o pretrvávajúcej dôvere spoločnosti SKF v čínsky trh, ako aj o zaangažovanosti spoločnosti SKF v oblasti vytvárania väčšej hodnoty pre zákazníkov v Ćíne, a to lokalizovaním vývoja a výroby produktov, ako aj zavedením modernej logistiky.

„Dokončenie vzdelávacieho areálu SKF Campus a Distribučného centra pre severnú a východnú Áziu je v plnom súlade s našou predstavou o pretrvávajúcom rozvoji čínskeho trhu. Ako spoločnosť znalostného inžinierstva naša kľúčová kompetencia vyplýva z neustálej inovácie, ktorá sa nepremieta len do technológií a produktov, ale zohľadní sa aj v modeloch obchodných procesov zameraných na vytváranie väčšej hodnoty pre našich zákazníkov. Vzdelávací areál SKF Campus v Jiading a Distribučné centrum SKF pre severnú a východnú Áziu výrazne prispejú k tomu, aby sme poskytli lepšiu starostlivosť našim zákazníkom v Číne a v severnej a východnej Ázii,“ povedal Tom Johnstone, prezident a generálny riaditeľ SKF.

Vzdelávací areál SKF Campus v Jiading sa rozprestiera na ploche 45 207 metrov štvorcových s celkovými investičnými nákladmi 700 miliónov švédskych a bol postavený v súlade s normami LEED. Nachádza sa v priemyselnom vzdelávacom areáli Automobile Parts Industrial Campus, v šanghajskom medzinárodnom automobilovom meste International Automobile City, Anting Town, obvod Jiading, ktoré je známe ako kompletný automobilový podporný systém a je prístupný pre mnohých najväčších zákazníkov SKF v automobilovom priemysle a v iných priemyselných odvetviach. Vo vzdelávacom areáli sa nachádza nový závod na výrobu ložísk pre automobilový priemysel, globálne technické centrum a SKF Solution factory, ako aj školiace stredisko SKF College China. Globálne technické centrum bude integrovanou súčasťou globálnej siete technických centier a bude sa sústreďovať na vývoj globálnych a miestnych potrieb.

V prípade Distribučného centra SKF pre severnú a východnú Áziu sa zemné práce začali v septembri 2012. S celkovými investičnými nákladmi vo výške 100 miliónov švédskych korún a umiestnením v China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (FTZ - Čínska (Šanghajská) pilotná zóna voľného obchodu) integruje obchod, logistiku a riadenie obchodnej činnosti s pokrytím severnej a východnej Ázie.

Popri inovatívnych metódach zvyšovania prevádzkovej efektívnosti Distribučné centrum SKF pre severnú a východnú Áziu je zelená stavba postavená v plnom súlade so Zlatým štandardom LEED. Systém na zužitkovanie slnečnej energie dokáže vyrobiť 815 000 kWh elektrickej energie a znížiť emisie CO2 o 400 ton ročne. Navyše množstvo vody sa môže znížiť o 2 038 m3. Tieto výsledky sú integrovanou súčasťou stratégie BeyondZero spoločnosti SKF a v plnej miere odzrkadľujú prístup SKF k ochrane životného prostredia.

Spoločnosť SKF
(publ.)V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.


SKF logo