Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Deň kapitálových trhov SKF – možnosť hlbšieho pochopenia obchodných záujmov SKF

2014 september 11, 09:00 CEST

Göteborg, Švédsko, 11. septembra 2014: Deň kapitálových trhov sa uskutočnil v Londýne, 10. septembra. Cieľom podujatia bolo umožniť investorom a analytikom možnosť na hlbšie pochopenie obchodných záujmov spoločnosti SKF. Akcie sa zúčastnili všetci členovia výkonného manažmentu SKF, ako aj viacerí manažéri obchodných jednotiek.

Prezident a generálny riaditeľ SKF, Tom Johnstone komentoval tento deň slovami: „Máme za sebou veľmi živý a interaktívny Deň kapitálových trhov. Poskytli sme možnosť ponoriť sa hlbšie do našich obchodných aktivít v mnohých oblastiach, pričom sme sa zamerali hlavne na to, aby sme predstavili, ako spolupracujeme s našimi zákazníkmi počas životného cyklu ich prostriedkov. Poskytli sme tiež príležitosť na pochopenie našich priorít a krokov, ktoré nám umožňujú dosiahnutie finančných cieľov spoločnosti. Chcel by som sa poďakovať všetkým za vážny záujem o spoločnosť SKF.“

Spoločnosť SKF uviedla rôzne príklady toho, aké výhody prináša zákazníkom jej prístup k riadeniu životného cyklu prostriedkov. Jeden z príkladov pochádzal z oblasti výroby cementu, kde koncový zákazník oslovil SKF s problémom s vibráciami. Po odhalení príčiny problému SKF vytvorila riešenie šité na potreby zákazníka, ktoré bolo neskôr prevzaté aj dodávateľom originálnych dielov. Toto viedlo k ďalšej obchodnej aktivite spoločnosti SKF.

Ťažobná spoločnosť RWE Power, ako zákazník SKF na podujatí predstavila, prečo si zvolila SKF za strategického partnera a aké výhody pre ňu priniesli riešenia SKF. Dr.-Ing. Bruno van den Heuvel povedal: „SKF neposkytuje len kvalitné produkty, prvotriedne služby a vynikajúce dodávateľské výkony. Má aj rozsiahle vedomosti o ložiskových systémoch a má presný prehľad o našich zariadeniach a špeciálnych prevádzkových podmienkach.“

V súlade so stratégiou rozširovania činnosti v oblasti služieb a poskytovania riešení (jednak prostredníctvom organizačných zmien a jednak cestou akvizícií) SKF oznámila prevzatie dvoch spoločností. Prvou je GLOi, švédska spoločnosť v oblasti technologických riešení nastavovania, druhou je kanadská Hofmann Engineering North America, spoločnosť poskytujúca špeciálne inžinierske služby.

Hovorilo sa aj o vývoji SKF v rámci trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie, najmä so zameraním na trh s veternou energiou a s ním súvisiaci trh s náhradnými dielmi. SKF je tvorcom trendov na tomto trhu vďaka vývoju systémov na monitorovanie stavu zariadení SKF WindCon, výrobe ložísk pre hlavné hriadele SKF Nautilus a vytvoreniu štandardu kvality SKF pre odvetvie výroby veternej energie. Hlavným cieľom pritom je vytvorenie všeobecných noriem pre kľúčové komponenty a zabezpečenie možnosti ich sledovania. SKF zásobuje tiež rastúci trh s náhradnými dielmi pre veterné turbíny a na tomto trhu si vytvorila silnú pozíciu. Činnosť v oblasti mazív sa zameriava na automatické systémy s možnosťou významných environmentálnych a ekonomických dopadov. Automatické systémy mazania spotrebujú o 30% menej mazív, ako systémy s ručným mazaním. Podiel automatických mazacích systémov v súčasnosti je len cca. 20%, takže predstavujú obrovskú možnosť environmentálneho prínosu a veľkú obchodnú príležitosť.

Bol vyzdvihnutý aj pozitívny vývoj obchodnej činnosti SKF v Ázii, hlavne v Číne, kde si SKF vytvára vedúcu pozíciu na určitých segmentoch trhu na základe premysleného riadenia svojho portfólia. Prítomný sa mohli oboznámiť s úspešným vývojom ďalších značiek SKF, čoho dôkazom je ich silný rast a stále väčšia globálna prítomnosť.

Na minuloročnom Dni kapitálových trhov bol vyzdvihnutý narastajúci objem objednávok z oblasti automobilového priemyslu. Niektoré z nich dospeli už do štádia realizovaných dodávok. V priebehu dňa bolo prezentovaných niekoľko uznaní od viacerých zákazníkov, napríklad od Volvo Cars, Geely, Great Wall, Dongfeng a Hyundai. SKF uzavrela niekoľko zmlúv o strategickom partnerstve v oblasti automobilového priemyslu. Takou je napríklad aj zmluva s Great Wall v Číne. Vďaka tomuto partnerstvu sa SKF ako preferovaný dodávateľ dostane do vývojovej práce zákazníka už v počiatočnej fáze. Pre SKF sa tým vytvorí obrovská príležitosť na získanie dlhodobých obchodných zmlúv pre nové platformy.

SKF potvrdila svoje dlhodobé ciele a predstavila cestu s jednotlivými krokmi, ktoré dovedú spoločnosť k cieľovej prevádzkovej marži na úrovni 15%. Bol predstavený aj spôsob, akým je možné dosiahnuť plánovaný 27%-ný prevádzkový kapitál v roku 2017. Tým by sa uvoľnil kapitál v hodnote približne 3 miliardy švédskych korún.

Uskutočnila sa diskusia o programe SKF zameranom na znižovanie ročných nákladov o 3 miliardy švédskych korún ku koncu roka 2015, pričom boli uvedené príklady úspešného znižovania nákladov. Napríklad výrazné zníženie obstarávacích nákladov sa dosiahlo po centralizácii obstarávania, uskutočnení programov na zníženie počtu dodávateľov a zavedení osvedčených spôsobov obstarávania, napríklad strategického zásobovania a programov na znižovanie integrovaných nákladov. Počet priamych dodávateľov materiálov sa od roku 2012 do roku 2014 znížil zo 6000 na približne 4000. Cieľom je dosiahnutie počtu 2000 v roku 2016. Bolo predstavené aj to, ako sa znížili celkové náklady na mazivá o 15% a na plastové a kartónové obaly o 10%.

Výstava
Na zabezpečenie lepšieho pochopenia spoločnosti SKF boli v priebehu dňa sprístupnené rôzne výstavné priestory. Najviac pozornosti sa venovalo kapacitám SKF v oblasti optimalizácie účinnosti prostriedkov. V tejto časti výstavy bolo predstavené široké spektrum riešení na monitorovanie stavu, vrátane online a offline prístrojov SKF, služieb vzdialenej diagnostiky, ako aj najnovších výsledkov vývoja mobilných aplikácií. Vrcholom výstavy bola najnovšia prelomová technológia SKF Insight®. Mimoriadna pozornosť bola venovaná produktom a riešeniam pre odvetvie výroby veternej energie, ako aj pre mazacie systémy a trh s náhradnými dielmi vozidiel.

Celý deň bol nafilmovaný a bude k dispozícii na webstránke SKF.

Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Theo Kjellberg, +46 31 337 6576; +46 725 776 576; theo.kjellberg@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.comSKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.

SKF logo