Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Sila inteligencie

 • Príbeh

  2014 október 28, 09:00 CEST

  Na výstave Hannover 2013 predstavila SKF novú a inovatívnu technológiu, ktorá predstavuje revolučnú zmenu spôsobu používania ložísk a komunikácie s ložiskami. Nová technológia zvaná SKF Insight integruje miniatúrny, samonapájací a inteligentný bezdrôtový snímač pri srdci ložiska. Toto riešenie umožnilo technikom prvýkrát monitorovať prevádzkové podmienky ložiska zvnútra stroja a v reálnom čase. Oproti skorším možnostiam jednoduchého predpovedania možno vďaka tomuto riešeniu vopred plánovať s opotrebením ložísk a s možnými poruchami a je možné týmto predísť.

  Teraz, po 18 mesiacoch je technológia vo fáze overovania a nachádza praktické uplatnenie v mnohých rôznych odvetviach. Pred podrobnejším predstavením si najprv posvieťme na to, kvôli čomu je SKF Insight revolučným riešením.

  Projekt Insight sa zrodil na základe faktu, že k mnohým poruchám ložísk došlo pri bežných prevádzkových podmienkach. V skutočnosti najviac prevádzkových porúch vyplýva z nesprávneho používania, zanedbania, problémov s mazaním alebo z prevádzkových podmienok, ktoré boli pri počiatočnom navrhnutí stroja alebo pôvodnej špecifikácii ložiska vopred nepredvídateľné. 

  Monitorovanie stavu sa tradične zameriava na pozorovanie počiatočných náznakov poruchy, a to meraním úrovne vibrácií. Vibračné signály vznikajú spravidla v prípade, keď sa prvé malé úlomky ocele začnú odlupovať od obežného povrchu prstenca alebo valivých prvkov. Keď toto poškodenie dosiahne takú úroveň, keď ho možno zistiť použitím bežných snímačov, je už príliš neskoro, pretože ložisko už utrpelo také poškodenie, ktoré ovplyvňuje jeho prevádzkový výkon a životnosť.

  Technici SKF sa zamysleli nad tým, čo by sa stalo, keby namiesto používania externých monitorovacích prístrojov dokázalo ložisko zistiť kritické parametre, ktoré ovplyvňujú jeho bezprostredné prevádzkové prostredie; a následne poskytnúť závodným operátorom alebo výrobcom strojov okamžitý prístup k týmto informáciám prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.

  Ak by bolo možné monitorovať prevádzkové podmienky takýmto spôsobom, bolo by možné predísť poškodeniam alebo prinajmenšom odhaliť tieto poruchy pred tým, než by mali dopad, a to opravami vykonanými, kým je stroj funkčný. Toto by malo zabezpečiť, aby sa predišlo drahým a nežiadaným poškodeniam, v dôsledku čoho sa znížia celkové náklady súvisiace s vlastníctvom zariadení a predĺži sa prevádzková životnosť strojov.

  Navrhnuté riešenie používa miniatúrne snímače a inteligentné bezdrôtové súčiastky, ktoré sú zabudované v ložisku, a ktoré získavajú potrebné napájanie z aplikačného prostredia vďaka otáčaniu ložiska. Súprava je preto úplne samostatná; nie sú potrebné napájacie káble alebo výstupné káble snímača a po namontovaní pracuje prístroj autonómnym spôsobom.

  Technológia inteligentnej bezdrôtovej komunikácie vo vnútri ložiska umožňuje jeho použitie v takých prostrediach, v ktorých bežná Wi-Fi komunikácia nezabezpečuje správne fungovanie. Umožňuje ďalej konfiguráciu ložísk v inteligentných sieťach, ktoré komunikujú prostredníctvom bezdrôtových ústrední.

  Ložisko typu SKF Insight dokáže monitorovať aplikované zaťaženie, kvalitu mazania, prevádzkovú rýchlosť, teplotu a vibrácie, a je schopné odhaliť zmeny mikroštruktúry ocele ložiska, v dôsledku čoho poskytuje včasné varovné signály pred poškodením na úrovni makroštruktúry. Tieto údaje môžu byť následne zaslané prostredníctvom cloudového serveru buď miestnemu operátorovi, ktorý môže použiť špeciálnu aplikáciu na smartfóne či tablete, alebo do centra diaľkového monitorovania. Údaje sú v oboch prípadoch vyhodnotené diagnostickými prístrojmi za účelom stanovenia odchýlok od optimálnych prevádzkových podmienok, vrátane prehnaného zaťaženia, mimoriadneho opotrebenia a znečistenia maziva, v dôsledku čoho možno okamžite vykonať zmenu prevádzkových podmienok pridaním maziva, znížením dočasného preťaženia atď.

  Keďže ložiská sú samostatné, môžu byť použité v aplikáciách, kde skôr nebolo možné osadenie snímačov vo vnútri stroja. Znamená to jednak dôležitý krok v oblasti údržby na základe podmienok v skutočnom čase, navyše poskytuje možnosť ďaleko lepšieho pochopenia prevádzkového prostredia, takže je možná napríklad prestavba strojov za účelom predĺženia ich životnosti alebo zvýšenia ich pôvodného výkonu. 

  Jedným z cieľov technológie SKF Insight je, aby monitorovanie podmienok bolo aplikovateľné a prístupné v širšom okruhu, a to hlavne v aplikáciách, v prípade ktorých sa to skôr považovalo za nemožné alebo nepraktické. To je jedným z dôvodov, prečo testujeme túto technológiu v priemyselných odvetviach plných výziev, napríklad v oblasti výroby veternej energie, železníc a výroba ocele.

  Veterné farmy sa môžu nachádzať na vzdialených a ťažko dostupných miestach. V prípade niektorých pobrežných aplikácií môžu byť také vysoké, že to spochybní pôvodnú hospodársku výhodu postavenia veternej turbíny. Preto má z ekonomického hľadiska veľký význam zaznamenávanie zaťaženia a podmienok mazania počas prevádzky, ako aj vykonanie opatrení na eliminovanie škodlivých podmienok.

  V spolupráci s klientmi teraz SKF pracuje na integrovaní technológie SKF Insight a vypracovaní inteligentných ložísk na monitorovanie veterných turbín. Toto riešenie umožňuje meranie dynamických informácií ložiska v skutočnom prevádzkovom stave, a tieto môžu byť zaslané bezdrôtovým spôsobom do centier diaľkového monitorovania alebo miestnemu personálu údržby. Spomínané riešenie dokáže monitorovať rýchlosť, vibrácie, teplotu a mazanie ložiska, navyše môže byť dodatočne namontované, vďaka čomu možno okamžite zvýšiť prevádzkový potenciál desiatok tisíc turbín na celom svete. 

  Podobné riešenie bolo vyvinuté pre kolesá a ložiská v železničnom odvetví. Z bezpečnostného hľadiska sú to kritické súčiastky, ktoré sú spravidla v určitých intervaloch vymenené bez ohľadu na ich stav. Použitím technológie SKF Insight je možné vytvoriť nákladovo mimoriadne efektívny spôsob zbierania údajov o monitorovaní stavu, v dôsledku čoho možno presne určiť životnosť ložísk a interval ich výmeny na základe skutočných prevádzkových podmienok, a nie je potrebné spoliehať sa na predpovedané podmienky. 

  Technológia inteligentných ložísk otvára novú dimenziu tak v oblasti monitorovania stavu, ako aj v oblasti navrhovania, prevádzky a životnosti strojov. Inovácie ako SKF Insight poskytujú teraz prvýkrát kľúčové nástroje a údaje, ktoré potrebujú mechanici a obchodní manažéri na maximalizáciu efektívnosti, produktivity a výnosnosti svojich strojných zariadení.

  Spoločnosť SKF
  (publ.)

  V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
  Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete.

  Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

  ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.
  ™ BeyondZero je ochrannou známkou skupiny SKF.

 • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (421 KB)

SKF logo