Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Oznámenie o zmene celkového počtu hlasov v spoločnosti AB SKF

2014 október 31, 08:00 CET

Göteborg, Švédsko, 31. októbra 2014: Z dôvodu prevodu akcií z Triedy A na Triedu B v súlade so Spoločenskou zmluvou, spoločnosť AB SKF potvrdzuje nasledujúce: K 31. októbru dosahoval akciový kapitál spoločnosti sumu 1 138 377 670 švédskych korún, pričom celkový počet akcií bol 37 849 081 akcií Triedy A a 417 501 987 akcií Triedy B. Počet hlasov v spoločnosti predstavoval 79 599 280. Spoločnosť AB SKF nemá v držbe žiadne vlastné akcie.

Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776576; theo.kjellberg@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


 

Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 31. októbra 2014 o 8:00 hod.

SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com  

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.


SKF logo