Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF vykoná reorganizáciu manažmentu skupiny

2014 november 18, 17:00 CET

Göteborg, Švédsko, 18. novembra 2014: V záujme ďalšieho rozvoja a znižovania nákladov vykoná skupina SKF racionalizáciu štruktúry závodného personálu v rámci manažmentu skupiny. 

S okamžitou účinnosťou budú vytvorené štyri personálne útvary, ktoré budú zodpovedné prezidentovi a generálnemu riaditeľovi:

Útvar financií a obchodnej transformácie – vedená Henrikom Langem, ktorý je tiež výkonným viceprezidentom spoločnosti AB SKF. Okrem súčasných kompetencií bude Henrik zodpovedný za nasledovné oblasti: dopytový reťazec, IT, projekt UNITE, obstarávanie a vzťahy s investormi. 

Útvar ľudských vzťahov, obchodnej dokonalosti a komunikácie – vedené Kentom Viitanenom.
K jeho doterajším oblastiam zodpovednosti pribudne komunikácia.

Útvar práva a udržateľnosti – vedené Carinou Bergfeltovou.

Útvar technologického rozvoja – momentálne vedené Alanom Beggom (od 1. januára 2015 preberie vedenie Bernd Stephan).

Bo-Inge Stensson, vrchný viceprezident pre obstarávanie bude podávať hlásenia Henrikovi Langemu.

Ingalill Östman, vrchná viceprezidentka Útvaru komunikácie a vládnych vzťahov, ako aj Lars Wilsby, vrchný viceprezident Útvar obchodnej transformácie sa rozhodli, že na konci roku 2014 opustia Skupinu SKF.

Spoločnosť SKF
(publ.)

Stiahnuť verziu pre tlač

Úplná správa v pdf (112 KB)

SKF logo