Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF ponúka nové riešenie na monitorovanie mazacích hadíc

 • Príbeh

  2015 január 14, 14:00 CEST

  Göteborg, 13. novembra 2014: SKF dnes oznámila uvedenie jednotky Kontroly hadicových spojok SKF (HCC) na monitorovanie mazacích rozvodov stavebných strojov. Táto jednotka je navrhnutá na zistenie trhlín na mazacích hadiciach a varuje strojných operátorov okamžite, ak zistí nejakú poruchu na hlavnom vedení čerpadla alebo na napájacích rozvodoch mazacích bodov.

  Systém kontroly hadicových spojok SKF charakterizuje nie len spoľahlivosť, ale aj jednoduchosť. V porovnaní s inými systémami, nie je potrebné zvýšenie alebo zníženie tlaku. Nie sú potrebné ani špeciálne regulačné tlakové ventily a obmedzovače na kontrolu potrubí. Pomerne minimálny počet komponentov tohto systému SKF sa preukáže v nízkych nákladoch aj pri dodatočnej montáži. Systém pomáha pri prevencii pred nákladným poškodeniam ložísk a neplánovanými prestojmi, a tiež dokáže v značnej miere znížiť riziko nehôd a znečistenia životného prostredia v dôsledku unikania mazív. Môže byť použitý na kovové potrubia a hadice celého centralizovaného systému mazania. Navyše môže byť jednoducho domontovaný do existujúcich mazacích systémov a môže byť kedykoľvek rozšírený. Pri napájaní 12 alebo 24 V DC dokáže jednotka HCC monitorovať až 10 alebo 20 hadíc, v závislosti od napätia.

  Prevádzka jednotky Kontroly hadicových spojok SKF nie je ovplyvnená dĺžkou hadíc, teplotou okolitého prostredia, tlakovými rozdielmi alebo stratou tlaku. Či už ide o použitie nevodivých mazív alebo hydraulických tekutín, prevádzkový tlak monitorovacieho systému je maximálne 300 bar (4 351 psi) a môže byť použitý v teplotnom rozsahu od -40 do +70 °C (od -40 do 158°F).

  Jednotka Kontroly hadicových spojok SKF obsahuje analyzátor, prípojný kábel analyzátora a prípojku, ktorá zohráva úlohu elektrického izolátora medzi vedením maziva a prístrojom na meranie mazania. Hadice maziva musia byť elektricky vodivé.

  Spoločnosť SKF
  (publ.)

  V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
  Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

  SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

  ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.
  ™ BeyondZero je ochrannou známkou skupiny SKF.

 • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (761 KB)

SKF logo