Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Správa "Zlepšenie budúcnosti": Konzumerizácia výroby IT

2015 február 04, 08:55 CEST

Inteligentné zariadenia prinášajú úspech pre spotrebiteľov. Ich prenosnosť a výkon pomáha aj v presadení inteligentných riešení vo výrobnom priemysle - a je to iba začiatok, hovorí Christoffer Malm, vedúci tímu Connectivity Room v SKF

Inteligentné zariadenia, akými sú iPhone-y a tablety, vytvorili spotrebiteľskú revolúciu. Zdá sa, že neexistuje domácnosť bez takýchto produktov. Zatiaľ čo sa smartfóny dajú používať ako osobné prehrávače, tablety sú používané ako hracie konzoly a prenosné prehrávače videí. V podnikaní sa tablety tiež čoraz viac uprednostňujú pred notebookmi, najmä na zlepšenie jednania pri predaji.

V súčasnosti sa šíria do priemyslu a strojárstva, vrátane samotnej výroby. Výrobcovia využívajú možnosť nadviazania spojenia, prenosnosť a výpočtovú kapacitu inteligentných zariadení na presadenie inteligentných riešení v strojárstve a na vytvorenia vlastnej revolúcie.

SKF v tom hrá samozrejme prvoradú úlohu. Vyvinuli sme infraštruktúru, ktorá umožňuje užívateľom - či už vedúcim pracovníkom alebo zamestnancom - zaviesť inteligentné zariadenia do praxe. Či už ide o prenosnú údržbu, osobnú inováciu alebo jednoducho o odstránenie papiera, inteligentné zariadenia pomáhajú výrobným podnikom zvýšiť produktivitu.

Potenciálne zisky sú obrovské. Boli sme svedkami napríklad toho, že sa u technických zamestnancov pracujúcich s tabletom zvýšila produktivita o 12%. Umožňuje im vykonať prácu oveľa efektívnejšie, pričom získavajú zrozumiteľné informácie.

Prípadové štúdie

Apple App Store ponúka už viac ako 30 aplikácií vyvinutých spoločnosťou SKF. Všetky boli poskytnuté prostredníctvom katalyzátora digitálnych inovácií, t.j. tímom Connectivity Room. Naši inžinieri zhrnuli a využili všetky svoje znalosti, aby vytvorili aplikácie, ktoré môžu byť užitočné tak pre zamestnancov, ako aj pre mnohých zákazníkov. Všetky tieto aplikácie vznikli prevedením našich vedomostí do softvéru a vďaka výkonným analytikom a IT algoritmom pre spracovanie dát. Cez inteligentné zariadenia máme prístup k týmto zásadným poznatkom.

Napríklad jeden z našich hlavných zákazníkov so sídlom v USA opravuje veľké priemyselné zariadenia, ktoré často obsahujú tisícky komponentov. Podľa zákona musia byť všetky kroky procesu zdokumentované. K dnešnému dňu však celé prebiehalo pomocou papiera a pera. Sťažnosti zákazníkov boli teda zdokumentované v papierovej forme. V súčasnosti sme vyvinuli systém zhromažďovania dát, ktorý je prístupný cez telefónové alebo tabletové aplikácie. Obrovský archív dokumentov môže byť teraz nahradený databázou, ku ktorej bude mať zákazník okamžitý a zrozumiteľný prístup.

V prípade použitia nového systému sa informácie o komponentoch naďalej zadávajú ručne, pretože pochádzajú od rôznych dodávateľov. Niektoré komponenty budú mať unikátny identifikátor, niektoré nie. Sme však ešte len na počiatku tohto systému. Pri určitých aplikáciách môžu byť súčiastky v budúcnosti označené čiarovým kódom alebo môžu vysielať jedinečný signál, v dôsledku čoho úplne zmizne nutnosť ručného zadávania. Na základe registrácie polohy technika v závode, povahy určitej prevádzkovej činnosti a času jej vykonávania, dokáže inteligentné zariadenie automaticky vytvoriť denníkový záznam o všetkých záležitostiach.

Vyvinuli sme mnoho aplikácií, ktoré premenia telefóny a tablety na meracie prístroje. Aplikácie boli vyskúšané v jednej našej göteborskej továrni, na základe čoho vieme vykonať údržbu tak rýchlo, ako je to možné. Pomocou interného lokalizačného systému (akýsi GPS systém továrne) aplikácia presne určí polohu pracovníkov údržby v továrni. V prípade, že sa v stroji naskytne chyba, aplikácia alarmuje najprv najbližšieho človeka, aby sa problém čím skôr vyriešil.

Ostatné aplikácie usmerňujú pracovníkov údržby prostredníctvom monitorovacích postupov. Senzory sú často pripojené k inteligentným zariadeniam, ktoré ich premieňajú na nástroje na meranie vibrácií, teploty a iných dôležitých veličín. Naši inžinieri urobili ďalší krok vpred, a to pridaním aplikácie, ktorá prezradí prevádzkovateľovi, kam má umiestniť senzor - s cieľom získať čo najpresnejšie merania a lepšie výsledky.

Podobným spôsobom dokáže systém s názvom AliSensor ShaftLaser zjednodušiť proces zosúľaďovania. Napríklad pri zladení elektromotoru s čerpadlom alebo ventilátorom, technik potrebuje zvyčajne ťažké zariadenia. V súčasnosti sú vďaka inteligentným zariadeniam a minimalizácii senzorovej technológie zariadenia oveľa ľahšie. Prostredníctvom sprievodcu, vizualizácie a inštrukcií, ktoré poskytuje aplikácia, je odborná príprava oveľa kratšia a zrozumiteľnejšia - t.j. to, čo a kedy treba robiť je oveľa jasnejšie. 

AliSensor ShaftLaser nevyvinul SKF, ale GLOi – švédska spoločnosť v oblasti technologických riešení nastavovania, ktorú sme strategicky získali v septembri roku 2014. Spoločnosť GLOi vyvinula integrované riešenie na nastavovanie hriadeľov, ktoré je založené na softvérovej platforme iOS používanej v prístrojoch iPad a iPhone. Akvizícia bola súčasťou našej obchodnej stratégie a znázorňuje náš záväzok k tejto oblasti - a k tomuto typu technológie.

Výhoda mobilu

Viac ako rok sme pracovali na vývoji podporného nástroja k mobilu (MOST), ktorý skúma výrobnú linku továrne a spája dáta zariadenia v reálnom čase. MOST zmení spôsob, akým prevádzkovatelia komunikujú so strojmi, a to poskytovaním správnych informácií v správny čas a na správnom mieste - cez personalizované mobilné zariadenia ako sú tablety alebo smartfóny.

Množstvo informácií, ktoré sú poskytnuté práve vtedy, kedy je to potrebné, prinesie viacnásobný úžitok. Prevádzkovatelia budú mať možnosť zvýšiť výkon výroby, diagnostikovať problémy a rozhodovať v súvislosti s nimi. Údaje výrobného procesu v reálnom čase, ako napríklad spotreba energie a variabilita produktu, budú okamžite k dispozícii - človek bude schopný konať.

Celkovo MOST pomôže prevádzkovateľom vyriešiť mnoho každodenných problémov, čím sa dosiahne väčšia pracovná spokojnosť a lepšia prevádzka.

Konečným cieľom nástroja MOST je vykonať danú vec čo najjednoduchšie. Rovnako ako pri priamom poskytovaní spracovaných dát pre prevádzkovateľov, MOST bude obsahovať rôzne informácie o tom, ako znovu nastaviť stroje a zariadenia a stanoviť preventívne postupy údržby a mnoho ďalšieho. Inštrukcie budú teda prevádzkovateľovi na dosah a nie niekde v príručke.

I keď sa informácia nachádza v hlave iného zamestnanca, môže byť rýchlo dostupná: MOST je zároveň aj komunikačným nástrojom, ktorý umožňuje prevádzkovateľom a správcom navzájom komunikovať s cieľom vyriešiť problém. Táto vlastnosť sa ukázala ako veľmi efektívna pri skúšobných procesoch v Göteborgu.

Z čisto obchodného hľadiska, pripojenie cez smartfóny a tablety ušetrí obrovské množstvo času: našim zamestnancom a zákazníkom sme rozdali už viac ako 3500 tabliet: v dôsledku toho, každý užívateľ ušetril za týždeň približne 12% svojho času.

Obrovským prínosom inteligentných zariadení je schopnosť zjednodušiť dáta pomocou jasnej vizualizácie. Okrem poskytovania okamžite zrozumiteľných veľkých dátových súborov sa môže používať na zadávanie pokynov, na základe ktorých sa operátori dokážu orientovať v jednotlivých procesoch. Toto bolo už v mnohých aplikáciách spoločnosti SKF zavedené (napríklad AliSensor ShaftLaser pre nastavenie hriadeľa).

MOST dokáže identifikovať aj prítomnosť ľudí v továrni. Oddelenie tepelného spracovania továrne v Göteborgu má 8 500 m2 a pracuje na ňom len niekoľko zamestnancov údržby. Okrem alarmovania najbližšieho operátora pre podporu produktivity určitého zariadenia, inteligentné zariadenie môže pôsobiť aj ako bezpečnostný alarm. Ak na výstražný signál „Kde si?“ neprichádza odpoveď, poloha operátorov môže byť rýchlo vystopovaná - napríklad ak niekto omdlel.

Hladký priebeh? 

Existujú zjavné výhody použitia inteligentných zariadení v strojárstve, treba si však dávať pozor. Rovnako ako pri akejkoľvek inej technológii, sú isté prekážky, ktoré sa musia prekonať ešte predtým, než je technológia plne akceptovaná. Problémy sa musia vyriešiť a názory zmeniť.

Veľa dátových tokov medzi týmito zariadeniami sa opiera o WiFi alebo 3G. Z hľadiska bezpečnosti však tento druh pripojenia vyvoláva veľké obavy. Pridávanie ďalších cloudových služieb mimo brány firewall predstavuje potenciálnu slabinu. Spoločnosti chcú, aby ich in-house údaje neboli ohrozené.

Tieto služby budú dostupné mnohými spôsobmi, napríklad pomocou http, https alebo na základe nových štandardov. Ochrana heslom bude mať dôležitý význam. Aby tieto služby boli použiteľné, treba udržať rovnováhu medzi prísnymi bezpečnostnými opatreniami a jednoduchým prístupom. Ak postavíte pevnosť, nikto ju nebude používať; ak použijete jednoduché heslo, dáta môžu byť v ohrození. Nakoniec to bude opatrné nastolenie rovnováhy medzi dvomi extrémami.

Nezávisle od toho, či je technológia zavedená v podniku alebo u zákazníka, nemôže samo osebe spôsobiť zmenu v pracovnej metóde alebo zlepšenie v určitom užívateľskom scenári. Nová technológia vždy potrebuje zosúladiť ľudí s procesmi, aby bola úspešná. Na to, aby bola naozaj účinná, treba pridať hodnotu a zmeniť pracovnú metódu alebo špecifický proces a vytvoriť predstavu o tom, akú úlohu má inteligentné zariadenie zohrávať. Integrácia a vizualizácia informácií týkajúcich sa týchto zariadení bude napokon skutočnou inováciou. Je to niečo, čo si vyžaduje veľa vedomostí, vytrvalosti a snahy.

Treba vziať do úvahy aj ľudí, ktorých prácu by inteligentné zariadenia uľahčili. Aký vplyv má inteligentná technológia na ľudí? V čom sa zmenia ich hlavné a bežné činnosti? Na akej úrovni dokážu ľudia inteligentné zariadenia používať? Otázky takéhoto typu treba zvážiť, aby sa prijatie novej technológie uľahčilo a potenciálny odpor predvídal a mohol byť proaktívne vyriešený. V niektorých prípadoch bude treba tieto otázky riešiť na vyššej úrovni v rámci organizácie, pretože jej kultúra, hodnoty a celkový prístup k technológiám na podnikovej úrovni bude mať významný vplyv na to, ako bude technológia využívaná a aký úžitok bude poskytovať.

Záplava informácií?

Kľúčom k systémom, ako je MOST, je pochopenie údajov. Generovanie informácií je jedna vec; ich spracovanie druhá. Aby sa dal tento obrovský súbor nových údajov plne využiť, musia byť informácie vyfiltrované a jasne prezentované. Budeme mať prvotriedny hardvér, inteligentné zariadenia, aplikácie na zhromaždenie a zber informácií a strojové panely. Najväčší dôraz sa však bude klásť na údržbu a zabezpečenie kvality dát a zistenie toho, ako ich urobiť zrozumiteľnými.

Musíme zjednodušiť vizualizáciu dát tak, aby technici a zamestnanci údržby vedeli komplexnú informáciu okamžite pochopiť - a reagovať na ňu. Musí mať jednoduché rozhranie a kvalitnú analýzu dát.

Riešenie záplavy informácií je nevyhnutné. V priebehu troch rokov budeme musieť skúmať ovládanie bezdrôtového prístupového bodu, ako sa tomu hovorí v IT priemysle, a to tak, že vytvoríme rozhranie, ktoré bude integrovať všetky toky údajov.

Cieľ je jednoduchý: predložiť potrebné informácie jasne a v reálnom čase, aby príjemcovia týchto údajov mohli rýchlo konať.

V SKF, sme už našli nejaké cesty k mobilite. Vďaka technológii, ktorá sa vyvíja rýchlym tempom, nie je pochýb o tom, že sa v blízkej budúcnosti posunieme ešte ďalej.

Inteligentné zariadenia budú zdrojmi, cez ktoré sa budú informácie podávať. V súčasnosti sa to vykonáva takými bežnými modelmi ako iPhone a iPad, ktoré sú však rozšírené o robustné púzdro, aby spĺňali normu IP68. V budúcnosti budú tieto zariadenia prispôsobené k danému účelu – tenšie, spoľahlivejšie a s novými zabudovanými vlastnosťami.

Inteligentné zariadenia sa už osvedčili v náročnom spotrebiteľskom trhu. V prípade, že výrobný priemysel prijme technológiu s rovnakým nadšením, len si predstavte, kde sa môžeme z hľadiska produktivity dostať.

SKF logo