Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Správa „Zlepšenie budúcnosti“: Inteligentné brúsenie

2015 február 04, 08:45 CEST

Technológia, ktorá sa vo výrobnom priemysle vyvíja rýchlym tempom, môže spôsobiť revolúciu dokonca aj v takých ustálených procesoch ako je brúsenie, povedal Ulf Sjöblom, Riaditeľ pre výskum a rozvoj v SKF.

Presné brúsenie ložiskových krúžkov a valčekov je ustáleným procesom, ktorý bol dlhé roky používané, testované a analyzované. Donedávna si brúsiarne väčšinou mysleli, že sa technológia blíži k vrcholu a jestvuje len malý priestor na nový alebo významný technický rozvoj.

V závodoch SKF na celom svete sa každý rok zabrúsi niekoľko miliónov ložiskových dielov. Z tohto dôvodu sa naši inžinieri rozhodli pre iný prístup. Spojili svoje technické zručnosti s výkonom najnovšej inteligentnej strojovej technológie. Výsledok je veľkým krokom vpred. Prináša väčšiu presnosť, skrátenie cyklov a ešte lepšiu kvalitu výrobkov procesu brúsenia.

Kvalita prstencov a valčekov, ktoré boli vyrobené v typickej brúske na ložiská, sa zhoršuje počas životnosti brúsneho kotúča – postupne sa opotrebuje. Postupným opotrebovaním brúsneho kotúča sa zväčšia odchýlky v kvalite povrchu ložiskových dielov; v ložiskových prstencoch a valčekoch sa to poväčšine prejavuje v zmene povrchovej štruktúry, v zmenšení priemeru a zmene tvaru kužeľov. Okrem toho môžu nezrovnalosti v kvalite dielov spôsobiť aj väčšie odchýlky.

Vedie to nevyhnutne ku kompromisom vo výrobných procesoch s cieľom zabezpečiť kvalitu produktu na najvyššej možnej úrovni. V praxi to vyzerá tak, že akonáhle sa brúsny kotúč opotrebuje, rýchlosť brúsneho stroja sa zníži, aby sa udržala správna úroveň kvality. Výrobná kapacita je preto často stanovená najnižšou rýchlosťou, aby sa splnili požiadavky na kvalitu.

Odborný tím SKF zistil, že správnou riadiacou technológiou sa môžu dosiahnuť značné pokroky. Východiskovým bodom bolo zhromaždiť niekoľkoročné znalosti a skúsenosti odborníkov v oblasti brúsenia a porozumieť procesu brúsenia do detailov; vrátane fyzikálnej súčinnosti brúsnych kotúčov a rôznych komponentov ložísk, ako aj mechanickej a elektronickej funkčnosti každej brúsky.

Inžinieri SKF následne začali vyvíjať riešenie, ktoré využíva najnovšie pokroky v oblasti inteligentných riadiacich strojov, t.j. snímače, softvéry a techniky sledovania procesu.

Výsledkom je inteligentný brúsiaci systém, ktorý v sebe zahŕňa mnoho procesných snímačov a meracích zariadení, ktoré za účelom sofistikovaného riadenia stroja poskytujú informácie o akustickej emisii, sile a výkone brúsenia.

Vďaka tomu dokáže systém vždy určiť podmienky procesu pri každom brúsnom kotúči a vykonať automatické a okamžité úpravy v nastavení stroja. V praxi to znamená, že každý komponent má jedinečné parametre brúsenia. Všetky časti vyrobené pomocou strojov sú však rovnaké z hľadiska výslednej kvality. IGS už vytvára konzistentné, bezchybné súčiastky v takých krátkych cykloch, aké skôr nemohli byť dosiahnuté.

Takýto systém by pred niekoľkými rokmi nebol možný, pretože riadiace zariadenia neboli dostatočne silné na to, aby v reálnom čase sledovali a ovládali proces brúsenia. V súčasnosti je IGS schopný interpretovať údaje, inteligentne rozhodovať a za niekoľko milisekúnd sa prispôsobiť k prevádzkovým podmienkam stroja. Výsledkom je rýchlejšia výroba, ešte väčšia presnosť a lepší výkon, a to bez nutnosti zásahu človeka.

Na to, aby IGS dosiahol svoj plný potenciál, museli sa použiť brúsky najnovšej generácie, ktoré boli vyrobené použitím rovnako sofistikovaných a inteligentných výrobných technológií.

Vďaka tejto mimoriadnej integrácii precízne vyrobených mechanických a elektronických systémov a novej generácie strojovej inteligencie mohla SKF premeniť tvár technológie brúsenia, čo prináša efektívnosť výrobnej linky a skutočné výhody pre zákazníkov.

SKF logo