Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Zlepšenie budúcnosti

2015 február 04, 09:05 CEST

Göteborg, Švédsko, 3. februára 2015: Pred viac ako 100 rokmi, Sven Wingvist vynašiel naklápacie guľkové ložisko a založil SKF. Odvtedy sme sa zameriavali na zníženie trenia v mechanizovanom svete, v dôsledku čoho prešla naša spoločnosť takým rýchlym a globálnym rastom, že sa stala lídrom v priemysle. V súčasnosti funguje v 130 krajinách po celom svete, zamestnáva asi 48 000 ľudí a jej ročný obrat predstavuje približne 6,7 miliárd švédskych korún. Náš úspech možno sčasti pripísať nášmu zameraniu na inovácie: rozvíjanie našich produktov a služieb, posilnenie našich ľudí a postavenie sa výzvam za účelom neustáleho posúvania hraníc možností.


Naša obchodná hodnota pre všetky segmenty, v ktorých pôsobíme, spočíva v udržiavaní rotácie hriadeľa stroja a pohybu prístrojov po dobu predpokladanej životnosti. V SKF neustále zdokonaľujeme produkty a riešenia, aby sme priniesli vyššiu hodnotu pre našich zákazníkov a aby sme boli viac konkurencieschopní. Tento dôraz na rozvoj kompletných a inovatívnych riešení prispieva k dosiahnutiu toho, aby boli stroje spoľahlivejšie, energeticky účinnejšie a aby sme pre našich zákazníkov mohli znížiť celkové náklady spojené s vlastníctvom výrobku. Dôležité je však aj to, aby sme sa s našimi zákazníkmi zamerali aj na manažment životného cyklu výrobného prostriedku, od počiatočnej fázy navrhovania cez opätovnú výrobu, až po náhradu. Preto v celej našej činnosti kladieme rovnako zásadný dôraz na poskytovanie pomoci našim zákazníkom po inštalácii a počas prevádzky.


V skutočnosti práve dôraz na manažment životného cyklu výrobného prostriedku viedol k niektorým našim najprevratnejším vývojom. Pred viac ako 30 rokmi sme tvorili dejiny napríklad vývojom kalkulácie životnosti podpovrchových ložísk, ktorá sa neskôr stala štandardom ISO v celom odvetví. Časom sme však lepšie pochopili príčiny zlyhania ložiska a využili tieto znalosti a odborné skúsenosti na ďalší rozvoj tohto dôležitého modelu. Výsledky tohto vývoja budú predstavené na poprednom svetovom veľtrhu pre priemyselné technológie Hannover Messe 2015. Predstava o neustálom zlepšovaní tohto vývoja je však uvedená v tejto správe.


Keďže sa technológia vyvíja čoraz rýchlejšie vo svete inžinieringu a aj mimo neho, je dôležité, aby inžinierske firmy, vrátane SKF, vzali do úvahy dôsledky na svoje produkty, služby, obchodné modely a zákazníkov na všetkých úrovniach: výrobný závod, strojové zariadenia a pracovná sila.


Všetky nové projekty na rozvoj produktov a služieb SKF sú založené na viacerých dôležitých faktoroch, vrátane rozsiahlych skúseností získaných v priebehu mnohých rokov, špecializovanej a efektívne vyškolenej pracovnej sily so špičkovými vedomosťami, a špecifického sústreďovania sa na to, kde a ako sa nový produkt má používať.


Pýšime sa predvídavou kultúrou, ktorú treba nevyhnutne udržať na čele trhu. Platí to najmä pre strojárstvo, v ktorom jeden prevratný nápad môže zmeniť tvár celého trhu s výrobkami. Uznanie a udržanie náskoku pred priemyselnými trendmi je rovnako súčasťou úspešného rozvoja. V dôsledku toho sme vytvorili túto správu, ktorá načrtáva našu predstavu o budúcnosti odvetvia, v ktorom pracujeme.


Takže čo obsahuje táto správa? Nuž, čerpali sme z našich dlhoročných skúseností, aby sme mohli vytvoriť podrobný obraz o oblastiach týkajúcich sa výroby a spracovania, ktoré prejdú podľa nášho názoru v blízkej budúcnosti významným rozvojom. Naše úsilia sme kombinovali s vedomosťami starostlivo vybraných nezávislých akademických a objektívnych odborníkov v oblasti priemyslu, ktorí k úspechu prispeli svojimi odbornými znalosťami uvedenými v mnohých zaujímavých článkoch.


Prostredníctvom tejto správy získajú čitatelia viac vedomostí o troch hlavných záujmových oblastiach, ktorých význam bude podľa nás i naďalej rásť, a ktoré sa čoraz častejšie objavia v každodenných priemyselných operáciach. Medzi tieto oblasti patrí: Vývoj závodu; Budúcnosť vyhotovenia inteligentného stroja; Sila znalostného inžinierstva.


Vývoj závodu je spoločnou témou sektora inžinieringu. Aj keď v malom meradle, predsa sme zisťovali vplyv technologických pokrokov – napríklad využitie inteligentných zariadení – v rámci továrenských procesov. V tejto kapitole je rozoberaná továreň budúcnosti, pričom sa kladie osobitný dôraz na to, ako bude továreň vyzerať, čo bude robiť a ako bude fungovať technológia, ktorou bude závod poháňaný.


V nadväznosti na využitie inteligentných technológií, internet vecí je potenciálne jedným z najväčších zmien, ktorú továreň pocíti od zavedenia automatického riadenia strojov. Toto je dôvod, prečo sme sa v druhej kapitole tejto správy podrobne zaoberali budúcnosťou konštruovania inteligentných strojov, ako aj vplyvom internetu vecí a konceptov, ako je Priemysel 4.0.


V neposlednom rade tretia kapitola správy opisuje vplyvy vzniknuté v dôsledku zvýšeného spoliehania sa na IT a výsledné údaje, ktoré pôsobia na strojárske spoločnosti a ich pracovné sily. Upozorní tiež na potrebu permanentnej inovácie s cieľom udržania kroku s neustále sa meniacim odvetvím, a to diskusiami o tom, ako zachytiť a dodať hodnotu.


Vytvorením prostredia, ktoré pomocou osobitných riadiacich postupov a analýz aktívne podporuje vývoj a rozvoj, SKF ostáva i naďalej lídrom trhu v oblasti inovácií. Vďaka pretrvávajúcej podpore priemyselných činností a rozvoja v SKF veríme, že dokážeme zlepšiť budúcnosť a spustiť ďalšiu priemyselnú revolúciu.


BIO


Bernd je vrchným viceprezidentom SKF pre technologický rozvoj skupiny. K SKF sa pripojil v roku 1994. Má takmer päťnásťročnú skúsenosť v popredných obchodných jednotkách v rámci priemyselného a automobilového segmentu SKF. Nedávno získal funkciu riaditeľa obchodnej jednotky skupiny v oblasti obnoviteľnej energie. Bernd má skúsenosti v strojárstve, ako aj vo vývoji výrobných a spracovateľských procesov. Titul z odboru strojárstvo získal na univerzite v Essene.


Bernd Stephan, vrchný viceprezident skupiny SKF pre technologický rozvoj

Spoločnosť SKF
(publ.)


SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com


® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

™ BeyondZero je ochrannou známkou skupiny SKF.

SKF logo