Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF zhromažďuje odborníkov odvetvia výroby veternej energie s cieľom diskutovania o optimalizácii prevádzky a údržby

2015 máj 11, 09:00 CEST

Na Konferencii SKF o riadení veterných fariem 2015 sa stretnú odborníci z oblasti prevádzky a údržby v odvetví výroby veternej energie

Göteborg, Švédsko, 11. mája 2015: Minulý týždeň sa stretli odborníci odvetvia výroby veternej energie na 10. ročníku Konferencie SKF o riadení veterných fariem. Konferencia, ktorá sa konala v Amsterdame, umožnila odborníkom z celého sveta, aby sa podelili o najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti riadenia, prevádzky a údržby veterných fariem.

Konferencia zameraná na toto odvetvie privítala z 23 krajín 190 účastníkov z oblasti prevádzky a údržby veterných elektrární. Prezentácie a panelové diskusie trvali dva dni. Prezentácie poskytovali dôležité informácie o najlepšej praxi v oblasti prevádzky a údržby veterných fariem – od stratégií údržby a získavania náhradných dielov po optimalizáciu životnosti výrobných prostriedkov a ukončenie záruky.

„Odhaduje sa, že investície do údržby veterných turbín sa do konca desaťročia zdvojnásobia. Prevádzkovatelia veterných fariem sú najviac zainteresovaní na tom, aby sa tento proces stal čo najúčinnejším a najefektívnejším. Konferencia SKF o riadení veterných fariem je ideálnym fórom pre odborníkov v oblasti veternej energie na diskutovanie o inováciách, nových nápadoch a osvedčených postupoch riadenia veterných fariem,“ povedal Jean-Luc Gardelle, vedúci úsekov energetiky v SKF. „Mnoho účastníkov považuje konferenciu SKF o riadení veterných fariem za jedinečné miesto na nadväzovanie známostí a výmenu znalostí. Pevne verím, že už samotnou spoluprácou dokážeme prevádzku a údržbu presunúť na vyššiu úroveň.“

SKF ponúka pre odvetvie výroby veternej energie širokú paletu riešení. V súlade s manažmentom životného cyklu SKF (SKF Life Cycle management) sú riešenia SKF v oblasti veternej energie špecificky určené na použitie v aplikáciách, ako prevodovky, generátory a hriadele, a optimalizujú spoľahlivosť a výkonnosť nových a existujúcich veterných turbín.

Spoločnosť SKF
(publ.)

V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com 

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

SKF logo