Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Štvrťročná správa spoločnosti SKF za prvý kvartál roku 2015

2015 apríl 17, 08:00 CEST

Alrik Danielson, Prezident a generálny riaditeľ
„Dopyt bol v súlade s naším očakávaním a vykazovaným 1,4%-ným rastom tržieb v miestnych menách. Vo všetkých troch obchodných oblastiach došlo k nárastu predaja v miestnych menách. Z geografického hľadiska vývoj v Ázii je naďalej priaznivý, za ňou nasledujú Európa a Latinská Amerika, ktoré zostali relatívne nezmenené. Vývoj v Severnej Amerike sa však spomalil v dôsledku nižšej aktivity v niektorých z našich kľúčových priemyselných odvetví. Cash-flow z obchodnej činnosti bol silný, napriek tomu, že sme vo štvrťroku nahromadili istý prevádzkový kapitál sezónneho charakteru.
Veľký dôraz sa kládol na realizáciu už oznámeného reštrukturalizačného
programu a som rád, že sme zatiaľ dosiahli cca. 40%-ný pokrok.
Naďalej venujeme veľkú pozornosť inováciám v celej organizácii. Zaviedli sme niekoľko nových inovácií, ktorých cieľom je pomáhať našim zákazníkom zvýšiť produktivitu a znížiť spotrebu energie. Zaviedli sme napríklad nový všeobecný model životnosti ložiska, ktorý pri výpočte životnosti ložísk SKF umiestnených v zariadeniach umožňuje zákazníkom zohľadniť oveľa viac reálnych podmienok.
Keď sa pozeráme do budúcnosti, na makroekonomickej úrovni očakávame pretrvávanie neistoty. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím a v medziročnom porovnaní očakávame, že dopyt na úrovni skupiny zostane relatívne nezmenený.
Teším ma, že môžem privítať nového vrchného viceprezidenta a finančného riaditeľa skupiny, Christiana Johanssona.“


Key figures
Q1 2015Q1 2014
Tržby, v miliónoch SEK19 45416 734
Prevádzkový zisk v miliónoch SEK1 7212 024
Prevádzková marža, v %8,812,1
Jednorazové náklady (- náklady, + zisky)-655117
Prevádzkový zisk bez jednorázových položiek v miliónoch SEK2 3761 907
Prevádzková marža bez jednorazových položiek, v %12,211,4
Zisk pred zdanením v miliónoch SEK1 5921 787
Čistý zisk, v miliónoch SEK1 1651 275
Zisk na akciu v SEK2,462,72

Jednorazové položky v 1. štvrťroku 2015 zahŕňajú -535 miliónov švédskych korún na prebiehajúci program na zníženie nákladov a zvyšok sa týka odpisov aktív.

31. marca 201531. decembra 201431. marca 2014
Čistý prevádzkový kapitál, % ročných tržieb32,130,632,8
NVK v priebehu 12 mesiacov, %12,613,98,4
Čistý dlh/vlastný majetok, %122,2126,6117,6
Čistý dlh/EBITDA, %3,23,04,2


Zmena čistých tržieb medziročne, %:OrganickáŠtruktúraVplyvCelkom
Q1 20151,4014,916,3


Zmena tržieb v rámci organizácie v miestnych menách, podľa regiónov medziročne, %:EurópaSevernáAmerikaLatinská AmerikaÁziaBlízky východ a Afrika
Q1 20151,0-2,40,45,614,2

Výhľad na druhý kvartál roka 2015

Dopyt v porovnaní s druhým kvartálom roka 2014
Podľa očakávaní dopyt po produktoch a službách SKF zostane pre skupinu a Európu relatívne na rovnakej úrovni. Pre Áziu očakávame zvýšenie a pre Severnú a Latinskú Ameriku mierne zníženie. Podľa obchodných oblastí očakávame, že pre priemyselný a automobilový trh ostane relatívne nezmenený a pre špeciálny obchod bude mierne vyšší.

Dopyt v porovnaní s prvým kvartálom roka 2015
Podľa očakávaní dopyt po produktoch a službách SKF zostane pre skupinu, Európu a Severnú Ameriku relatívne na rovnakej úrovni. Pre Áziu očakávame zvýšenie a pre Latinskú Ameriku mierne zníženie. Podľa obchodných oblastí očakávame, že pre priemyselný a automobilový trh ostane relatívne nezmenený a pre špeciálny obchod bude mierne vyšší.

Výroba
Očakávame, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom a s prvým kvartálom zostane výroba relatívne nezmenená.

Göteborg, 17. apríla 2015

Spoločnosť SKF
(publ.)

Telekonferencia sa bude konať 17. apríla o 9:00 hod. (SEČ), 8:00 hod (UK):
Švédsko: +46 8 5033 6538
Spojené kráľovstvo: +44 20 3427 1902
USA: +1 212 444 0895

Všetky informácie týkajúce sa výsledkov SKF za prvý štvrťrok 2015 nájdete na webovej stránke oddelenia Vzťahov s investormi.investors.skf.com/quarterlyreporting

Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a/alebo so Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 17. apríla 2014 o 8:00 hod.

Stiahnuť verziu pre tlač

Úplná správa v PDF (361 KB)

SKF logo