Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF získala globálnu certifikát systému energetického manažmentu

2015 február 19, 10:00 CET

Spoločnosť SKF je jednou z prvých organizácií, ktoré získali certifikát ISO 50001 v celosvetovom meradle


Göteborg, 19. februára 2015: Spoločnosť SKF získala podľa noriem ISO 50001 od nadácie Den Norska Veritas (DNV) celosvetový certifikát. Systém energetického manažmentu skupiny bol nasadený vo viac ako 38 výrobných zariadeniach po celom svete. Celkovo tieto zariadenia predstavujú viac ako 90% celkovej spotreby priamej energie skupiny.

„Uvedomujeme si, že našou úlohou je aj výrazné zlepšenie energetickej efektívnosti, predovšetkým z hľadiska životného prostredia a z hľadiska nákladov. Nová norma ISO 50001 nám pomáha tento problém vyriešiť štruktúrovaným, systematickým a konzistentným spôsobom,“ hovorí Rob Jenkinson, riaditeľ pre udžateľnosť podniku.

Ďalej pokračuje: „Nasleduje dlhá tradícia včasnej implementácie, pokiaľ ide o systémy a nástroje, ktoré pomáhajú eliminovať dopad na životné prostredie. V 90-tych rokoch sme adoptovali normu ISO 14001 pre systémy environmentálneho manažmentu. Naposledy sme zaviedli normu LEED pre nové stavby. Snažíme sa aj o to, aby norma ISO 50001 bola zavedená v čo najväčšom okruhu našich energeticky intenzívnych dodávateľov.“ 

Norma sa stáva dôležitou súčasťou klimatickej stratégie skupiny (SKF BeyondZero), ktorej cieľom je zníženie spotreby a emisií skleníkových plynov v rámci hodnotového reťazca: pre spoločnosť SKF, pre dodávateľov, ale predovšetkým pre zákazníkov.

Spoločnosť SKF
(publ.)Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.
™ BeyondZero je ochrannou známkou skupiny SKF.


Stiahnuť verziu pre tlač

Úplná správa v pdf (1.2 MB)

SKF logo