Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Koncoročná správa spoločnosti SKF za rok 2014

2015 január 28, 13:00 CET

Alrik Danielson, Prezident a generálny riaditeľ
„V poslednom kvartáli sa dopyt sa vyvíjal v súlade, nárast objemu bol tesne pod 2%. V oblasti priemyslu sa naša obchodná činnosť zintenzívnila, kým v automobilovom priemysle sa náš rozmach spomalil podľa očakávaní. Najsilnejší rast zo zemepisného hľadiska zaznamenala znovu Ázia, pričom sa dobre vyvíjala aj Severná a Južná Amerika, avšak pozícia Európy zostala relatívne nemenná.
Obzvlášť potešujúce boli naše výsledky v oblasti cash flow počas tohto štvrťroka, ktorý po investíciách a pred financovaním bol veľmi silný a dosiahol 2 miliardy SEK, pričom klesli pohľadávky aj zásoby.
Naďalej sme sa sústredili na trh, boli sme veľmi aktívni, získali sme mnoho nových obchodov a rôzne ocenenia od zákazníkov. Venovali sme pozornosť aj dokončeniu novej zjednodušenej, účinnej a viac zákaznícky orientovanej priemyselnej trhovej štruktúre. Toto sa uskutočnilo zlúčením našich dvoch priemyselných podnikov a bolo spustené 1. januára 2015. Spojením s racionalizáciou funkcií podnikového personálu, odhadujeme, že toto zriadenie bude mať za následok zníženie počtu zamestnancov o približne 1500 ľudí na celom svete, čím sa docieli zlepšenie produktivity administratívnych pracovníkov. Som presvedčený, že s našou novou zjednodušenou štruktúrou budeme ešte lepší a rýchlejší vo vytváraní konkurencieschopných produktov a služieb so zameraním sa na zákaznícke aplikácie.
Pri pohľade do budúcnosti aj naďalej očakávame nestálosť trhu.   Následne očakávame, že pre skupinu dopyt zostáva relatívne nemenný. Avšak krátkodobé účinky veľmi nízkych cien nerastov a ropy ako aj posledných pohybov mien a posilnenia doláru na dopyt je ťažké predpovedať.
Nakoniec by som sa chcel poďakovať Tomovi Johnstoneovi za jeho pomoc a podporu počas môjho prechodného obdobia.“


Key figures
Q4 2014Q4 201320142013
Tržby, v miliónoch SEK (švédskych korún)18 49916 43070 97563 597
Prevádzkový zisk, v miliónoch SEK (švédskych korún)1 608-1 5477 8013 693

Prevádzkový zisk 

okrem jednorazových položiek, v miliónoch SEK

2 0781 8038 2917 568
Prevádzková marža, v %8,7-9,411,05,8

Prevádzková marža, v % 

Jednorázové položky súvisia s nasledovnými:

11,211,011,711,9
Zisk pred zdanením, v miliónoch SEK (švédskych korún)1 293-1 7606 6682 821
Čistý zisk, v miliónoch SEK881-2 0434 7501 044
Zisk na akciu, v SEK1,84-4,5710,102,00

Prevádzkový zisk za 4. kvartál zahŕňa jednorazové položky vo výške -470 miliónov (-3 350) SEK, z čoho
-250 miliónov SEK súvisí so znehodnotením a inými jednorazovými nákladmi a -220 miliónov SEK s reštrukturalizáciou. Celoročné výsledky zahŕňajú jednorazové náklady vo výške -490 (-3 875) miliónov švédskych korún. Číselné údaje pre rok 2013 zahrňujú platbu pre Európsku komisiu vo výške 3 000 miliónov SEK.

Zmena čistých tržieb medziročne,

 v SEK, prisudzovaná nasledovnému:

ObratCena/rozpätieŠtrukturálnaMenový
vplyv
Celkom
Q4 2014, %1,81,00,98,912,6
Celý rok, %3,30,63,74,011,6

Tržby – v miestnych menách a okrem štrukturálnych nákladov – sa v štvrtom kvartáli zvýšili v Európe o 1%, v severnej Amerike o 2%, v Latinskej Amerike o 4%, v Ázii o 8% a na Strednom Východe a v Afrike sa znížili o 5%. Výroba zostala v štvrtom kvartáli relatívne nezmenená v porovnaní s minulým rokom.

Tržby za celý rok v miestnej mene okrem štruktúry sa v porovnaní s minulým rokom zvýšili v Európe o 1%, v Severnej Amerike o 3 %, v Latinskej Amerike o 1%, v Ázii o 10% a na Strednom Východe a v Afrike o 9%. Výroba bola za celý rok mierne vyššia v porovnaní s minulým rokom.

Návrh výplaty dividend
Predstavenstvo sa rozhodlo na Riadnom valnom zhromaždení navrhnúť vyplácanie dividend v nezmenenej výške 5,50 švédskych korún na akciu.

Výhľad na prvý kvartál roka 2015
Dopyt v porovnaní s prvým kvartálom roka 2014
Očakáva sa, že dopyt po výrobkoch a službách spoločnosti SKF bude mierne vyšší na úrovni celej Skupiny, zvýšenie sa predpokladá v Ázii a relatívne nezmenený stav sa plánuje pre Európu, Severnú Ameriku a Latinskú Ameriku. Očakáva sa tiež, že dopyt zostane relatívne nemenný na automobilovom trhu a v oblasti špeciálnych odvetví a mierne vzrastie na priemyselnom trhu.

Dopyt v porovnaní so štvrtým kvartálom roka 2014
Očakáva sa, že dopyt po výrobkoch a službách spoločnosti SKF zostane relatívne nezmenený na úrovni celej Skupiny, ďalej v Európe a v Latinskej Amerike, a mierne sa zvýši v Ázii a v Severnej Amerike. Očakáva sa tiež, že dopyt zostane relatívne nemenný v prípade priemyselného trhu a mierne vzrastie v prípade špeciálnych odvetví.

Výroba
Očakáva sa, že sa výroba zvýši tak medziročne, ako aj v porovnaní so štvrtým kvartálom.

Göteborg, 28. januára 2015

Spoločnosť SKF
(publ.)

Telekonferencia sa bude konať 28. januára o 14:00 SEČ, 13:00 (GMT) a 8:00 (EST):
Švédsko: +46 8 5065 3938
Spojené kráľovstvo: +44 20 3427 1909
USA: +1 646 254 3365

Všetky informácie týkajúce sa koncoročných výsledkov spoločnosti SKF za rok 2014 nájdete na webovej lokalite vzťahov s investormi.
investors.skf.com/quarterlyreporting

Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 28. januára 2015 o 13:00.


Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com 

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.
™ BeyondZero je ochrannou známkou skupiny SKF.

Stiahnuť verziu pre tlač

Úplná správa v pdf (242 KB)

SKF logo