Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Polročná správa SKF v roku 2015

2015 júl 15, 08:00 CEST

Alrik Danielson, Prezident a generálny riaditeľ

„Dopyt v tomto štvrťroku bol zväčša v súlade s očakávaniami, pričom vykazované tržby v miestnych menách klesli o 1,5% (bez štrukturálnych zmien). Zaznamenali sme priaznivý rast v oblasti železníc, okrem Číny a v energetike, okrem Európy. Slabší dopyt sme pozorovali v ťažkom priemysle a v distribučnom segmente v Severnej Amerike, ako aj podstatne slabší dopyt v Číne. Automobilový priemysel v Severnej Amerike sa tiež spomalil v priebehu tohto štvrťroka.

Prevádzková marža bez jednorazových položiek sa zvýšila na 12,9 percent a súvaha sa v priebehu štvrťroka posilnila. Program znižovania nákladov pokračoval priaznivo a na konci štvrťroku sme počtom uzatvorených zmlúv dosiahli dohodu so 60 percentami zúčastnených osôb.

V rámci automobilového trhu bol zahájený program na zlepšenie ziskovosti. Iniciovali sme viacero aktivít, ktorých cieľom je zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti obchodu. Štruktúra bola zjednodušená a v rámci hodnotového reťazca sme uskutočnili cielené iniciatívy.

Naše úsilie a zdroje chceme sústrediť na ložiská, ktoré sú naším kľúčovým segmentom, a v snahe o ďalšie skvalitnenie súvahy sme odpredali tri pre nás menej významné podniky: Erin Engineering and Research Inc., Purafil a Kaydon Custom Filtration. Celkový objem tejto transakcie podľa hodnotenia cash-free/debt-free činí takmer 1000 milión švédskych korún (bez hotovosti a bez dlhov).

Počas prvej polovice roka sme mohli vidieť slabý vývoj globálnej priemyselnej výroby. V poslednej dobe sa ďalej zvýšila neistota ohľadom dopytu na trhu v Číne. Začiatkom tretieho štvrťroka zaznamenávame pomerne slabú priemyselnú výrobu. Výhľadovo očakávame, že dopyt v poslednom štvrťroku sa bude oproti predchádzajúcemu roku mierne znižovať a v medziročnom porovnaní zostane relatívne nezmenený.“

Kľúčové ukazovateleQ2
2015
Q2
2014
YTD 
2015
YTD
2014
Obrat, v miliónoch SEK (švédskych korún)
19 96117 95539 41534 689
Prevádzkový zisk v miliónoch SEK2 3832 0964 1044 120
Prevádzková marža, v %11,911,710,411,9
Jednorazové položky v miliónoch SEK-194-119-849-2
Prevádzkový zisk bez jednorázových položiek v miliónoch SEK2 5772 2154 9534 122
Prevádzková marža bez jednorazových položiek, v %12,912,312,611,9
Zisk pred zdanením v miliónoch SEK (švédskych korún)2 2411 7613 8333 548
Čistý zisk, v miliónoch SEK1 7061 1872 8712 462
Zisk na akciu v SEK3,652,546,115,26
Čistý cash flow po investíciách a pred financovaním1 654-1 4022 642-1 465

Prevádzkový zisk za druhý kvartál zahŕňa jednorazové položky vo výške -194 miliónov (-119), z čoho suma -224 miliónov (-98) súvisí s prebiehajúcim programom na zníženie nákladov a zvyšok vo výške +30 miliónov
zahŕňa zisk z predaných podnikov, znehodnotenia a odpisu aktív. V druhom kvartáli 2014 cash flow po investíciách a pred financovaním, bez sumy uhradenej EÚ
predstavoval +1 423 miliónov.

Kľúčové uakzovatele30. júna 201531. marca 201530. júna 2014
Čistý prevádzkový kapitál, % ročných tržieb30,932,132,7
ROCE za obdobie 12 mesiacov, %12,612,68,7
Čistý dlh/vlastný majetok, %113,4122,2143,7
Čistý dlh/EBITDA2,83,24,7
Zmena obratu medziročne, %:OrganickáŠtrukturálnaMenaCelkom
Q2 2014-1,5-0,212,911,2
YTD-0,2-0,113,913,6
Zmena tržieb v rámci organizácie v miestnych
menách, podľa regiónov medziročne, %:
EurópaSeverná
Amerika
Latinská
Amerika
ÁziaBlízky východ 
a Afrika 
Q2 20150,7-5,74,6-3,715,7
YTD0,8-4,11,50,615,0

Výhľad na tretí kvartál roka 2015

Dopyt v porovnaní s tretím kvartálom roka 2014
Podľa očakávaní dopyt po produktoch a službách SKF zostane pre skupinu, Európu a Áziu relatívne na rovnakej úrovni. Pre Severnú Ameriku očakávame zníženie a pre Latinskú Ameriku zvýšenie. Vo všetkých obchodných oblastiach zostane dopyt pravdepodobne relatívne nemenný.

Dopyt v porovnaní s druhým kvartálom roka 2015
Očakáva sa, že dopyt po produktoch a službách SKF sa pre skupinu medziročne mierne zníži. V Európe sa pravdepodobne zníži a v ostatných regiónoch zostane relatívne nezmenený. V prípade priemyselného trhu a špeciálnych obchodných odvetví bude stav relatívne nezmenený, kým na trhu automobilov očakávame zníženie.

Telekonferencia sa bude konať 15. júlao 09:00 stredoeurópskeho letného času, 08:00 (UK):

Švédsko: +46 8 5065 3936
Spojené kráľovstvo: +44 203 427 1912
USA: +1 646 254 3362


Všetky informácie týkajúce sa výsledkov SKF za prvý polrok 2015 nájdete na webovej stránke oddelenia Vzťahov s investormi.investors.skf.com/quarterlyreporting

Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 15. júla 2015 o 8:00 hod.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
MEDIÁLNA INFOLINKA: +46 31 337 2400

MÉDIÁ: Theo Kjellberg, Riaditeľ oddelenia vzťahov s médiami
tel.: +46 31 337 6576, mobil: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

VZŤAHY S INVESTORMI: Marita Björk, vedúca oddelenia vzťahov s investormi
tel.: +46 31-337 1994, mobil: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com 

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.
™ BeyondZero je ochrannou známkou skupiny SKF.

Stiahnuť verziu pre tlač

Úplná správa v pdf (276 KB)

SKF logo