Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Správa spoločnosti SKF za prvých deväť mesiacov roku 2015

2015 október 16, 12:00 CEST

Göteborg, 16. októbra 2015:

Alrik Danielson, Prezident a generálny riaditeľ

„Očakávané oslabenie dopytu na trhu, ktoré sme predpovedali v júli, sa stalo skutočnosťou, dokonca sa zrýchlilo počas štvrťroka, a to najmä v Ázii a Severnej Amerike. V dôsledku toho sa predaj v miestnych menách znížil o 5%. Výrobné ceny sa v priebehu štvrťroka znížili a zásoby sa udržali pod kontrolou. Naša finančná výkonnosť bola ovplyvnená nižšími objemami predaja.

Uzatvorili sa dohody s takmer všetkými 1500 úradníkmi, čo je súčasťou nášho programu znižovania nákladov. Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu však tieto činnosti samy o sebe však nie sú dostatočné, preto budeme v rámci celej skupiny naďalej pokračovať v našej činnosti zameranej na zníženie nákladov.

V Európe sme boli svedkami rastu v sektore železničnej dopravy, no v sektoroch hutníctva a energetiky bol dopyt podstatne slabší. Celkový priemyselný dopyt bol v Severnej Amerike a v Ázii významne nižší. Výnimku tvoril energetický sektor v Ázii, v ktorom sa zaznamenal výrazný rast.

Naša automobilová divízia rástla v súlade s celkovým vývojom trhu v Európe, no nie v Severnej Amerike.

Pracujeme na programe na zlepšenie ziskovosti v oblasti automobilových trhov. Ohľadom toho budú podrobnejšie informácie poskytnuté na nadchádzajúcom Dni kapitálových trhov.

Pokračovali sme v predaji menej významných podnikov, a to predajom spoločnosti Canfield Technologies. Výnosy sme použili na posilnenie súvahy a preinvestujeme ich do kmeňových obchodných oblastí.

Na začiatku štvrtého štvrťroka predpokladáme, že makroekonomická neistota bude pokračovať a preto očakávame, že dopyt bude vo štvrtom štvrťroku mierne nižší oproti predchádzajúcemu roku a jednoznačne nižší v medziročnom porovnaní. Na základe toho nastavujeme naše výrobné kapacity.“

Kľúčové ukazovatele, v miliónoch SEK (švédskych korún)3. kvartál 20153. kvartál 2014YTD 2015YTD 2014
Čisté tržby18 36717 78757 78252 476
Prevádzkový zisk bez jednorazových položiek1 9762 0926 9296 214
Prevádzková marža okrem jednorazových položiek, v %10,811,812,011,8
Jednorazové položky z prevádzkového zisku-151-19-1 000-21
Prevádzkový zisk1 8252 0735 9296 193
Prevádzková marža, v %9,911,710,311,8
Zisk pred zdanením bez prevádzkových a jednorazových finančných položiek1 6291 8466 2315 496
Zisk pred zdanením1 3481 8275 1815 375
Čistý cash flow po investíciách a pred financovaním1 8081 4764 45011
Kľúčové ukazovatele30. sept.
2015
30. júna
2015
30. sept.
2014
Čistý prevádzkový kapitál, % ročných tržieb29,730,932,4
ROCE za obdobie 12 mesiacov, %11,912,68,5
Čistý dlh/vlastný majetok, %114,2113,4132,5
Čistý dlh/EBITDA2,92,84,5
Zmena obratu medziročne, %:OrganickáŠtrukturálnaMenaCelkom
3. kvartál 2015-4,7-0,88,83,3
YTD-1,8-0,312,210,1
Zmena tržieb v rámci organizácie v miestnych
menách, podľa regiónov medziročne, %:
EurópaSeverná
Amerika
Latinská
Amerika
ÁziaBlízky východ
a Afrika
3. kvartál 2015-0,7-10,80,9-7,812,2
YTD0,4-6,41,1-2,514,0

Výhľad na štvrtý kvartál roka 2015

Dopyt v porovnaní so štvrtým kvartálom roka 2014
Očakáva sa zníženie dopytu po výrobkoch a službách SKF na úrovni celej skupiny, pričom dopyt v automobilovom priemysle ostane relatívne nezmenený, mierne sa zníži dopyt v špeciálnych odvetviach a nižší bude aj dopyt zo strany priemyselných trhov. Rozdelenie podľa trhov: očakáva sa, že dopyt ostane relatívne nezmenený v Európe a v Latinskej Amerike a výrazne sa zníži v Severnej Amerike a v Ázii.

Dopyt v porovnaní s tretím kvartálom roka 2015
Očakáva sa mierne zníženie dopytu po výrobkoch a službách SKF na úrovni celej skupiny, pričom dopyt priemyselných trhov a automobilového trhu mierne poklesne a dopyt v špeciálnych odvetviach by mal zostať relatívne nezmenený. Rozdelenie podľa trhov: očakáva sa, že dopyt zostane relatívne nezmenený v Európe a bude mierne nižší v Severnej Amerike, Latinskej Amerike a Ázii.

Telekonferencia sa uskutoční 16. októbra 2015o 14:00 (SEČ):

Švédsko: +46 8 5033 6538 
Spojené kráľovstvo: +44 20 3427 1912 
USA: +1 212 444 0896

Všetky informácie týkajúce sa výsledkov SKF za prvých deväť mesiacov 2015 nájdete na webovej stránke oddelenia Vzťahov s investormi. investors.skf.com/quarterlyreporting

Spoločnosť SKF
(publ.)

Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 16. októbra 2015 o 12:00 hod.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
MEDIÁLNA INFOLINKA: +46 31 337 2400

MÉDIÁ: Theo Kjellberg, Riaditeľ oddelenia vzťahov s médiami
tel.: +46 31 337 6576, mobil: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

VZŤAHY S INVESTORMI: Patrik Stenberg, vedúci oddelenia vzťahov s investormi
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com 

® SKF je registrovanou obchodnou značkou skupiny SKF.

Stiahnuť verziu pre tlač

Úplná správa v pdf (288 KB)

SKF logo