Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF na bauma 2016: predstavuje riešenia pre celý životný cyklus pásových dopravníkov v ťažbe

2016 apríl 12, 08:00 CEST

Na veľtrhu bauma 2016 SKF predstaví svoju kompletnú ponuku riešení navrhnutých na zvýšenie výkonu a predĺženie životnosti pásových dopravníkových systémov v ťažobnom priemysle, v priemysle spracovania minerálov a v cementárskom priemysle.

Göteborg, Švédsko, 12. apríla 2016: SKF predstaví na veľtrhu bauma 2016 kompletnú ponuku svojich popredných riešení, ktoré zvyšujú spoľahlivosť a znižujú prevádzkové náklady na dopravníkové systémy v ťažobnom priemysle, v priemysle spracovania minerálov a v cementárskom priemysle.

Dopravníky v baniach, lomoch a cementárňach musia pracovať v ťažkých podmienkach. Pri ťažbe a spracovaní minerálov vzniká veľké množstvo vysoko abrazívneho prachu, ktorý môže vniknúť do strojov, kde po zmiešaní s mazivom spôsobí zrýchlené opotrebenie a prípadne poškodenie ložísk, tesnení, prevodov, spojok a ďalších rotujúcich častí. Dopravníky pracujú pri pomerne malej rýchlosti, pri vysokom zaťažení a občas pri vysokých teplotách, v dôsledku čoho sa kladú vysoké nároky na ložiská, tesnenia a mazanie. Kvôli vzdialenému umiestneniu je ťažká aj ich údržba a sledovanie stavu. Znečistenie a poruchy mazania spôsobili spolu viac ako polovicu všetkých poškodení ložísk v ťažobných aplikáciách.

Riešenia SKF pre pásové dopravníky pokrývajú celý životný cyklus zariadení a zahŕňajú ložiská, domce, tesnenia, mazacie systémy, riešenia na údržbu a riadenia spoľahlivosti. Návštevníci veľtrhu bauma budú môcť vidieť viacero konštrukčných riešení SKF pre dopravníky, okrem iného trojbariérového riešenia SKF, domcov, súdkových valivých ložísk s tesnením SKF Explorer a takonitové tesnenie SKF Taconite.

Trojbariérové riešenie SKF je šetrné voči životnému prostrediu, pričom ide o nákladovo efektívne riešenie, ktoré dokáže predĺžiť životnosť kladiek dopravníka. Po nainštalovaní zabezpečí toto riešenie trojvrstvovú ochranu ložiska dopravníka proti znečisteniu a účinne znižuje potrebné množstvo maziva až o 90%. V konečnom dôsledku to znamená zníženie nákladov na údržbu. Domce SKF sú vyrobené z vysoko kvalitnej zliatiny a voliteľne z tvárnej liatiny. Na podstavci sú vytvorené veľké rebrá a okolo prípojných otvorov je materiál posilnený za účelom zvýšenia odolnosti proti nárazovému zaťaženiu a minimalizácie deformácie podstavca a uloženia ložiska pri veľkom zaťažení. Súdkové valivé ložisko SKF Explorer je vyrobené z vylepšenej ocele vyvinutej vďaka novému patentovanému procesu tepelného spracovania. Ložisko je naplnené mazivom a je vybavené integrovanými tesneniami na ochranu ložiska. Výsledkom je lepšie utesnenie a väčšia odolnosť proti opotrebeniu, čím je možné dosiahnuť viac ako trojnásobnú životnosť v podmienkach obmedzeného mazania a v znečistených prostrediach.

Pre extrémne znečistené prostredia je trojbariérové riešenie SKF kombinované s novým takonitovým tesnením SKF Taconite, ktoré bráni vniknutiu nečistôt do ložiskového telesa, a to aj v prípade vysokotlakového čistenia vodou počas údržby. Nazývame to „špičkové trojbariérové riešenie SKF“.

Návštevníkov, ktorí sa zameriavajú hlavne na údržbu a prevádzku, určite zaujme súprava na monitorovanie stavu kladiek zvukom, ktorá je súčasťou stále sa rozširujúceho okruhu sofistikovaných a jednoducho použiteľných systémov spoločnosti na monitorovanie stavu strojných zariadení. Tento ručný prístroj na monitorovanie stavu včas odhalí znaky poruchy vodiacej kladky, pomáha predísť poškodeniu pásu a umožňuje zvýšenie nákladovej efektívnosti pri plánovaní údržby.

„Produkty pre dopravníky, ktoré budú vystavené na veľtrhu bauma, sú len drobnou vzorkou zo širokej škály našich riešení a služieb pre pásové dopravníky v ťažobnom priemysle,“ hovorí Keith Meyers, globálny priemyselný manažér SKF pre ťažobný priemysel, priemysel spracovania minerálov a cementársky priemysel. „Našim cieľom je pomáhať zákazníkom zabudovať spoľahlivosť do ich produktov už od samého začiatku, a tiež podporovať ich prevádzkovú a údržbovú činnosť takým spôsobom, ktorý minimalizuje prestoje a znižuje celkové náklady spojené s vlastníctvom strojov.“

SKF usporiada 12. apríla 2016 v stánku FM.709/4, od 9:30 do 11:00 hodiny pracovné raňajky pre novinárov, kde bude prítomný aj Keith Meyers, ktorý prezradí ďalšie podrobnosti o službách a riešeniach SKF.

Navštívte SKF na Bauma 2016: na voľnej ploche v stánku FM.709/4.

Spoločnosť SKF
(publ.)

Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
Vzťahy s médiami: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418; sabine.hergenroder@skf.com

SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete.
Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

SKF logo