Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Keď sa ložiská opotrebujú

 • Príbeh

  2016 august 24, 10:00 CEST

  Faktom je, že všetky ložiská, dokonca aj tie najdokonalejšie navrhnuté sa raz opotrebujú a potrebujú opravu alebo výmenu. V tomto článku skúmame možnosti inžinierov pracujúcich v papierenskom a celulózovom priemysle.

  Ložiská sú kľúčovými komponentmi, ktoré sa vo veľkom počte používajú v strojoch na výrobu celulózy a papiera. Sú namontované hlboko v srdci každého stroja a zabezpečujú hladký a efektívny pohyb rotujúcich častí, s minimálnym trením.

  V mnohých prípadoch majú ložiská vysoko špecializované vyhotovenie na zvládnutie náročných podmienok; napríklad prevádzka v priestoroch sacích valcov s neustálou vlhkosťou, alebo pri sušičkách s vysokou úrovňou vlhkosti a teploty. Po správnej inštalácii a údržbe a pri ochrane patričným mazacím systémom je možné zabezpečiť dlhú a bezporuchovú životnosť ložísk.

  Podľa Rudolfa Groissmayra, experta na ložiská a manažéra obchodnej jednotky SKF údržbu ložísk bohužiaľ nie je možné vykonať vždy v ideálnych podmienkach. „Ložiská sa môžu opotrebovať predčasne a môžu sa pokaziť z viacerých príčin. Medzi najvšeobecnejšie príčiny patrí slabé alebo nesprávne mazanie, poškodené tesnenia, nesprávne nastavenie hriadeľov a zmeny prevádzkových podmienok strojov. Tieto sa objavia hlavne pri pokusoch o zvýšenie rýchlosti linky alebo teploty pary v sušičkách v snahe o zväčšenie objemu výstupu; v dôsledku toho sa výkon ložiska môže dostať mimo pôvodnej špecifikácie.“

  Aj keď je nezvyčajné, že sa ložisko pokazí nečakane, – najnovší systém na monitorovanie stavu a analýzu oleja dokáže poskytnúť dostatočné včasné varovanie pred takouto udalosťou, – na mnohých miestach sa nájdu ložiská postihnuté ryhami a mikro-trhlinami vo valivej ploche a v drážkach, ktoré časom ovplyvnia výkon a účinnosť ložísk, ako aj namontovaných hriadeľov či valcov.

  Bez ohľadu na to, ako dôkladne sú naprojektované, inštalované a udržiavané, ložiská, ktoré sú neustále v prevádzke, napokon dosiahnu bod, keď sa musia opraviť alebo vymeniť. Každý prístup má síce svoje argumenty, avšak v súčasnom hospodárskom prostredí, keď závody čelia kombinácii intenzívnej globálnej súťaže a rastu cien zdrojov, existuje veľká snaha o to, aby sa ložiská namiesto výmeny opravili všade, kde je to možné.

  Rudolf Groissmayr riadi jedno z centier priemyselných služieb SKF, ktoré sa špecializuje na obnovu ložísk pre celulózový a papierenský priemysel. „Jednou z najväčších výziev pre inžinierov výroby a údržby je minimalizácia prestojov strojov,“ hovorí. „Problémom s výmenou ložísk je, že často nie je možné určiť, v akej miere sa ložisko poškodilo, kým sa zo stroja neodmontuje a neodstráni, pričom linka je počas tejto doby odstavená. Ak je potrebné nové ložisko, jeho obstaranie môže byť nákladné; a keďže špecializované a drahé ložiská má na sklade len niekoľko dodávateľov, môže byť potrebné zadanie špeciálnej objednávky do výroby, ktorej splnenie môže trvať niekoľko týždňov alebo v niektorých prípadoch dokonca až niekoľko mesiacov. Alternatívou je obnova ložiska.“

  „Obnova je možná vo vyše 50% aplikácií a môže byť realizovaná do niekoľkých dní za podstatne nižšie náklady, než objednanie nového produktu. Obnovou ložiska – hlavne starších ložísk – možno dokonca dosiahnuť aj vyššiu, ako pôvodnú úroveň kvality a výkonu.“

  Rudolf Groissmayr vidí v obnove ložísk okrem rastu produktivity aj ďalšie environmentálne výhody. „Nejde len o komerčné a technické výhody pre prevádzkovateľov výrobných závodov, ale aj o silný argument v prospech environmentálnej udržateľnosti, pretože pri obnove sa spotrebuje až o 90 percent menej energie, než koľko potrebuje výroba nového dielu.“

  Cieľom obnovy však vo všeobecnosti nie je vyrobiť lepšie ložisko, ako to pôvodné, ale predĺžiť jeho životnosť.

  Treba uznať, že obnova je extrémne náročný proces, ktorý si vyžaduje špeciálnu znalosť a výbavu, aby sa zabezpečilo zachovanie vlastností ložiska a aby sa mohla garantovať spoľahlivosť produktu, keď je opäť v prevádzke. „Spolupráca so špecializovaným dodávateľom má kľúčový význam“, hovorí Rudolf Groissmayr. „Nestačí, že má kapacity na rýchle vykonanie práce na najvyššej úrovni, najprv musí byť schopný pomôcť zákazníkovi pochopiť, prečo sa ložisko poškodilo, následne musí poskytnúť podporu pri optimalizácii stroja, aby sa minimalizovalo riziko ďalších poškodení.“

  Nie všetky ložiská sú vhodné na obnovu. Tie, ktoré sú vážne poškodené alebo zlomené, sú vhodné len na recykláciu. Proces obnovy sa preto začína odborným posúdením stavu ložiska, aby sa zistila jeho vhodnosť na obnovu a aby sa určil druh a rozsah potrebných prác. Dôležitým hľadiskom, ktoré sa často prehliadne, je určenie stavu ložiska v súvislosti s jeho použitím, pričom sa musí zobrať do úvahy zaťaženie ložiska, podmienky mazania a čas prevádzky; to umožní úplné pochopenie podstaty problému, ktorý spôsobil poškodenie ložiska.

  Musí sa jasne rozlišovať medzi problémami spôsobenými podpovrchovou únavou a povrchovou únavou. Prvá popisuje nárazové zaťaženie, ktoré vzniká cyklicky priamo pod nosným povrchom prstencov a valivých častí. Tieto nárazy spôsobujú mikroskopické trhliny, ktoré sa postupne prejavia na povrchu a keď valivé časti prechádzajú týmito trhlinami, kúsky povrchového materiálu sa odlúpia alebo odlomia. Drážky ložiska s poškodením spôsobeným podpovrchovou únavou nie sú vhodné na obnovu, kým poškodenie spôsobené povrchovou únavou sa môže opraviť honovaním alebo brúsením.

  Keď ložisko dorazí do obnovovacieho centra SKF, najprv sa vizuálne preskúma a skontrolujú sa jeho parametre, ako zvyškový magnetizmus a vôľa. Ložisko sa následne rozmontuje a očistí pred dôkladným preskúmaním súčiastok a zmeraním ich rozmerov. Tento proces zahŕňa štandardné zmeranie hrúbky steny a oválnosti prstenca s možnosťou ultrazvukového testovania na odhalenie podpovrchových mikrotrhlín. V závislosti od stavu ložiska a od dôležitosti aplikácie sa môže vykonať navyše meranie tvrdosti, odchýlky od pôvodného priemeru valčekov a vonkajších rozmerov.

  Po tejto úvodnej fáze posúdenia nasleduje vyhotovenie správy pre zákazníka a predloženie odporúčaní ohľadom ďalšieho postupu. Následný proces obnovy sa vykonáva v príslušnom výrobnom závode, ktorý má k dispozícii kombináciu pokrokových automatizačných a riadiacich systémov a inžinierskych vedomostí skúsených technikov.

  Proces obnovy je rozdelený do štyroch kategórií: 1. servisná úroveň (SL1) pokrýva posúdenie a analýzu poškodenia; 2. servisná úroveň (SL2) pokrýva obnovenie ložísk, ktoré neboli používané, ale mohli stratiť pôvodnú kvalitu v dôsledku dlhého alebo nesprávneho skladovania; 3. servisná úroveň (SL3) pokrýva obnovu ložísk, predovšetkým leštením, s opätovným použitím existujúcich komponentov; 4. servisná úroveň (SL4) predstavuje drahú obnovu ložísk, ktorá si vyžaduje výmenu súčiastok a obrusovanie drážok. Obnovené ložiská sú v každom prípade zmontované, podrobené kontrole kvality a označené kvôli sledovateľnosti, následne sú zabalené a poslané späť zákazníkovi.

  Rudolf Groissmayr verí, že obnova ložísk ponúka značné výhody. „Podľa našich skúseností obnova môže pomôcť papierenským závodom znížiť náklady na výmenu ložísk. Miera tohto zníženia môže byť rôzna v závislosti od obchodného modelu, ale pohybuje sa v rozmedzí 10 až 12 percent. Podobne dôležitým faktorom je relatívne krátka doba realizácie, čo znamená, že pri dôslednom plánovaní môžu byť ložiská obnovené počas bežnej odstávky liniek, čím sa minimalizuje akákoľvek strata produktivity. V konečnom dôsledku obnova môže byť atraktívnou opciou aj z environmentálneho hľadiska, a to kvôli nižšej energetickej náročnosti.“

  Spoločnosť SKF
  (publ)

  Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
  Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahŕňajú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 milióna švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

  ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

 • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (19.5 MB)

SKF logo