Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Železničné rozhranie zvyšuje efektívnosť testovania motorov rušňov

 • Príbeh

  2016 september 23, 13:00 CEST

  Rozhranie pre stanice na testovanie motorov SKF Baker pomohlo americkej prepravnej spoločnosti vylepšiť procesy údržby, pričom sa zníýili náklady, hovorí Mike Teska, manažér produktového radu SKF

  Udržanie nákladných vlakov na trati predstavuje obrovskú zákulisnú operáciu – a akékoľvek pochybenie môže viesť k neplánovaným a drahým opravám. Tieto náklady je možné riadiť pravidelným testovaním, ktoré zabezpečí eliminovanie potenciálnych porúch vopred.

  Poruchy AC trakčných motorov v nákladných železničných systémoch je najčastejším dôvodom prestojov. Napriek tomu testovacie režimy AC trakčných motorov sú často nekompletné a neoverujú stav celého motora. Testovanie sa zároveň často vykonáva podľa individuálneho prístupu technológov: často neexistuje jasná metóda, ktorá by zaručila vykonanie všetkých testov a presné zaznamenanie všetkých výsledkov.

  Týmto problémom čelila aj významná americká železničná spoločnosť BNSF, ktorá chcela predĺžiť dobu bezporuchovej prevádzky a zvýšiť spoľahlivosť svojich vlakov, pretože veľa motorov sa pokazilo práve vtedy, keď boli vlaky na trati. Toto viedlo k drahým opravám jednak samotného trakčného motora, ale často aj ovládačov k týmto motorom.

  Tu zakročila spoločnosť SKF Baker a podala pomocnú ruku. Spoločnosti BNSF poskytla svoje automatizované stanice na testovanie motorov Baker AWA-IV, s ktorými mohol technický personál vykonať oveľa rozsiahlejšie testovanie AC trakčných motorov. Zariadenia boli navyše vybavené užívateľským rozhraním, ktoré bolo navrhnuté podľa požiadaviek klienta a s ktorým mohli technici vykonať testy oveľa jednotnejšie – pretože poskytovalo návod pri každom testovacom procese. Rozhranie bolo vytvorené špeciálne pre BNSF, ale môže byť ľahko upravené podľa požiadaviek iných železničných spoločností.

  Spínacie súpravy

  BNSF používala inú testovaciu stanicu pre svoje motory, ale zariadenie malo svoje hranice: overilo totiž len izoláciu steny telesa, ale nedokázalo poskytnúť kľúčové informácie o vinutí, napríklad o vnútornej izolácii vinutia – čo je najčastejšou príčinou porúch elektromotorov. Baker AWA-IV ponúkala omnoho komplexnejšie odhalenie porúch, čo zohrávalo kľúčovú úlohu vo zvýšení spoľahlivosti motorov. AC trakčné motory dízlovo-elektrických rušňov sú riadené frekvenčnými meničmi (VSD), ktoré vyvíjajú veľký šok na vinutia motorov v dôsledku rýchlej zmeny napätia. Identifikácia porúch vinutia je preto v tomto prípade mimoriadne dôležitá.

  Použitie správnej testovacej súpravy bolo len časťou riešenia. Vlaky sú komplikované zariadenia. Musia sa otestovať dôkladne – a jednotne. Bolo nevyhnutné zabezpečiť, aby každý technik organizácie vykonával presne rovnaký test – s rovnakými parametrami a hraničnými hodnotami a podľa podmienok zákazky, v rámci ktorej bol test vykonaný.

  SKF Baker teda vyvinula pre zariadenie špecifické užívateľské rozhranie, ktorého cieľom je, aby technikom poskytoval návod počas celého testu a procesu riešenia porúch.

  Zavedenie jednotného testovacieho režimu v celej organizácii znamenalo zavedenie centralizovaného „nadradeného“ postupu testovania. Tento je dostupný z centrálneho systému a v prípade potreby môže byť doladený. Ak sa teda musia zmeniť podmienky testovania, napríklad v dôsledku zmeny testovacieho napätia alebo trvania testu, tieto zmeny možno vykonať centrálne a následne sa aktualizujú všetky testovacie zariadenia AWA.

  Špeciálny význam

  Jednotnosť testovania je vždy veľmi dôležitá, ale v tomto prípade má špeciálny význam. Opravovňa pracuje spravidla s rôznymi motormi a nie je pravdepodobné, že sa v priebehu šiestich mesiacov stretne s dvomi rovnakými motormi. V tomto prípade však každý deň prichádzajú tie isté lokomotívy a motory, preto má zmysel zaviesť čo možno najväčšiu mieru automatizácie a jednotnosti.

  Testovacie postupy a výsledky testov sú centralizované. Spoločnosť tak dokáže vyhotoviť efektívne správy po analýze výsledkov viacerých testov. Údaje môžu naznačovať, ako sa napríklad motor má tieniť alebo môžu odhaliť systematickú slabosť pripojených napájacích káblov.

  BNSF mala okrem toho špeciálnu požiadavku, aby sa výsledky zobrazili skôr s označením „vyhovuje/nevyhovuje“, ako by boli vyznačené špecifické hodnoty. To znamená, že technici nemusia opäť testovať nejaký motor, ak výsledok je „dokončený“. Výsledky testov so všetkými detailmi sú ukladané v centrálnom systéme, čo umožňuje štatistickú analýzu testov. A to si vyžaduje ďalšiu úroveň variability nad rámec testovacieho procesu.

  Užívateľské rozhranie bolo navrhnuté špeciálne pre spoločnosť BNSF, ale môže byť pomerne jednoducho upravené aj pre iné železničné spoločnosti: každá spoločnosť má totiž iné požiadavky na bezpečnosť práce, testovacie režimy a rôzne špecifické parametre testovania a každé nové rozhranie je schopné zohľadniť tieto kritériá. Spoločnosť BNSF si nechala zapracovať testovací režim „daždivé podmienky“. V opravovni je vlak zakrytý, avšak na trati je často vystavený extrémnemu počasiu. Rozhranie SKF Baker obsahuje testovací proces, v rámci ktorého – po vykonaní „štandardného“ testu – sa rozvody motora postriekajú vodou a vykoná sa opätovný test motora. Táto „testovacia logika“ znamená pridanú hodnotu oproti štandardným testovacím staniciam.

  Pre BNSF prinieslo rozhranie jednoznačne pozitívny výsledok: po prechode na testovaciu stanicu SKF Baker AWA-IV viedli väčšie testovacie kapacity – a vyšší stupeň jednotnosti – k 5 percentnému zníženiu počtu porúch motorov za rok a k 40 percentnému zníženiu počtu odstránení fázových modulov.

  S návratnosťou investovaných prostriedkov do jedného roka boli tieto peniaze správne vynaloženými nákladmi.

  SKF Baker AWA-IV, s užívateľským rozhraním bude vytavený na veľtrhu Innotrans, ktorý sa uskutoční od 20. do 23. septembra 2016 v Berlíne.

  Spoločnosť SKF
  (publ.)

  Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
  Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, nia.kihlstrom@skf.com

  SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 milióna švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

  ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

 • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1.4 MB)

SKF logo