Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Podpora zelenej revolúcie

 • Príbeh

  2016 október 03, 10:00 CEST

  Teraz, keď už sadol prach na stretnutie COP21, ktoré sa konalo v Paríži na konci roka 2015, je čas si vyhrnúť rukávy a naplánovať si cestu vpred, hovorí Rob Jenkinson, riaditeľ oddelenia udržateľnosti spoločnosti SKF, ktorý sa podelí o svoje osobné názory ohľadom udržateľnosti a vplyvu COP21 na priemysel

  Kým politici, diplomati a ďalší vysokí hodnostári dávali sľuby, prijali záväzky a schválili náročné ciele, priemysel bude tým, ktorý urobí prvé kroky zavedením mnohých týchto záväzkov do praxe – od zvyšovania energetickej účinnosti po investíciu do nízkouhlíkových technológií.

  Priemysel bude hrať obrovskú úlohu v transformácii nášho sveta založeného na uhlíku – plytvajúceho energiou – na taký, ktorý generuje energiu bez emisií skleníkových plynov a využíva energiu oveľa efektívnejšie.

  Bude si to vyžadovať investíciu a záväzky, pričom inovácia bude hnacou silou rastu nových aj zavedených technológií. Bude zahŕňať všetko: od systémových zmien – ako sú obnoviteľné zdroje energie a elektrické vozidlá – po prevádzkové zlepšenia nižšej úrovne, ako sú napr. účinnejšie čerpadlá a motory, lepšia údržba a spoľahlivosť. Keďže sme inžinieri, milujeme výzvu – takže nás to bude viesť dopredu.

  Neznamená to však zníženie zodpovednosti vlády. Parížske stretnutie bolo dôležitým míľnikom v tom zmysle, že tak veľa krajín uzatvorilo dohodu o obmedzení miery rastu teploty na menej ako 2 °C. Teraz, keď už existuje dohoda, musia tieto vlády schváliť rozumné a náročné právne predpisy – s vhodnými stimulmi a sankciami –, ktoré podporujú úsilie o zníženie emisií uhlíka.

  Legislatíva je dôležitou hnacou silou udržateľnosti. Napríklad európsky automobilový priemysel znížil uhlíkové emisie hlavne preto, lebo si to vyžaduje tvrdá legislatíva. Stimul sadzieb za dodávku slnečnej a veternej energie a stále prísnejšie právne predpisy o emisiách boli podobne dôležité pri napredovaní programu udržateľnosti.

  Hoci Parížske stretnutie znamenalo dosiahnutie všeobecného úspechu, ale nevyriešilo všetko: dohody by mali byť právne záväzné a mali by urobiť viac pre zavedenie globálneho trhu pre určenie ceny uhlíka.

  Myslím si, že globálne prepojenie trhov s uhlíkom je absolútnou nutnosťou pre budúcnosť – a je ďalšou možnosťou. Momentálne máme v rôznych regiónoch izolované a zle fungujúce schémy na určenie ceny uhlíka. Ich stabilizácia a spojenie by prispelo k zabezpečeniu rovnakých podmienok pre všetkých a k urýchleniu zmeny. Efektívna a vhodná celosvetová cena uhlíka by umožnila veľa vecí – napr. zachytávanie a ukladanie uhlíka, ktoré by mohlo zabrániť vzniku emisií oxidu uhličitého pri spaľovaní, a to tým, že by boli skladované hlboko pod zemou, a tak by nemohli prispieť k zmene klímy.

  V skutočnosti neexistuje jediné riešenie na problém klimatických zmien, takže musíme bojovať na mnohých frontoch naraz.

  Môže sa zdať, že schválenie masívneho zníženia emisií, ako to bolo aj v Paríži, je nočnou morou pre priemysel. V skutočnosti je to príležitosť – vystavená riziku –, ktorá si bude vyžadovať zásadný posun v myslení.

  Všimnite si obrovské úspory, ktoré možno dosiahnuť zavedením opatrení energetickej účinnosti; alebo významný rast u firiem, ktoré to pochopili - napríklad Tesla.

  Pokiaľ ide o zmenu klímy, vo všeobecnosti existujú štyri typy spoločností: tie, ktoré sa ňou zaoberajú, ale nehovoria o nej – aj keď tento typ sa medzi väčšími spoločnosťami vytráca; tie, ktoré o nej hovoria, ale robia len veľmi málo – čo by mohlo fungovať ako PR v krátkodobom horizonte, ale nakoniec je to drahšie v dlhodobom horizonte; tie, ktoré sú skutočne odhodlané pre úsporu uhlíka a energetickú účinnosť – ale uplatňujú to iba v rámci vlastnej činnosti; a tie, pre ktoré udržateľnosť presahuje hranice vlastnej spoločnosti.

  V SKF sa zo všetkých síl snažíme dostať sa do tejto štvrtej kategórie, a to s naším strategickým rámcovým programom BeyondZero, pomocou ktorého vytvárame a komunikujeme všetky potrebné iniciatívy. BeyondZero rieši možnosť zníženia emisie uhlíka a nákladov jednak v súvislosti s našimi vlastnými operáciami, ale aj v súvislosti s fungovaním našich dodávateľov, logistických spoločností atď. Zároveň prináša stále viac a viac inovatívnych riešení pre našich zákazníkov, ktoré im (a spoločnosti) pomáhajú robiť to isté. Napríklad prostredníctvom spolupráce s našimi dodávateľmi sa snažíme dosiahnuť lepšiu energetickú účinnosť a zmenšiť ekologickú stopu nielen našich priamych operácií, ale aj celého hodnotového reťazca.

  V rámci našich vlastných operácií sme sa vytrvalo zameriavali na energetickú účinnosť: v období 2006–2014 sme znížili celkovú spotrebu energie o 16 %, pričom naša obchodná činnosť vzrástla o viac ako 34 %. Áno, je to súčasťou programu BeyondZero na zníženie našej ekologickej stopy – ale každoročne nám ušetrí 200 miliónov švédskych korún. Je to reálny príklad na vyvrátenie mýtu o tom, že udržateľnosť znamená vždy vyššie náklady.

  Cieľom je samozrejme úplné odpútanie sa od fosílnych palív – najmä od uhlia – a smerovanie k „nízkouhlíkovej“ ekonomike, ktorá postupne zavedie nízkouhlíkové a obnoviteľné zdroje energie. Bude to nejaký čas trvať – minimálne 20 alebo 30 rokov –, ale ešte dnes sa musíme vydať na túto cestu, aby sme zaistili redukcie, ktoré sú z krátkodobého až strednodobého hľadiska potrebné. Môžeme to urobiť rýchlym zvýšením účinnosti využívania energie v priemysle a v spoločnosti – existuje už mnoho spôsobov, ako to dosiahnuť.

  Pohony s premenlivými otáčkami môžu znížiť energetickú spotrebu motora o cca 30 %. Pred 15 alebo 20 rokmi boli pohony s premenlivými otáčkami považované za luxus. Momentálne sú používané v širokom okruhu a pre veľkú časť výrobného sektora znamenajú zníženie nákladov na energiu. Spoločnosti, ktoré si zaobstarali pohony s premenlivými otáčkami, dosahujú nižšie náklady na elektrickú energiu a sú pripravené na stále prísnejšie právne predpisy, pretože z hľadiska udržateľnosti sú stále o krok vpred.

  Ďalším príkladom by bola výmena štandardných guľkových ložísk za ekvivalenty E2 (energeticky efektívne ekvivalenty). Dôvod je jednoduchý: trenie. Ložiská E2 dostali nový dizajn pre zníženie trenia, pričom zachovajú životnosť a dokážu eliminovať poruchy ložísk o 30 %. Prepočítajte to na celý priemysel a dostanete nižšie účty za elektrinu. Keď sa skombinuje veľa takýchto zdanlivo drobných vecí, môže to mať veľmi veľký dopad.

  Spracovateľský priemysel bude zohrávať primárnu úlohu v tom, aby sa tieto praktické zmeny uskutočnili a umožnili. Ak sa transformácia uskutoční v dostatočnom rozsahu a patričnou rýchlosťou, priemysel bude musieť pochopiť význam týchto zmien a spoznať riziko ich odmietania. Ak chcú byť firmy súčasťou transformácie – a radšej z nej vyťažiť, ako na nej stratiť –, musia konať už teraz.

  * Aby mohli byť produkty, služby a riešenia SKF zaradené do portfólia BeyondZero, musia zákazníkovi prinášať výrazné environmentálne výhody bez významnejších environmentálnych kompromisov počas svojho životného cyklu.

  Spoločnosť SKF
  (publ.)

  Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
  Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

 • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (34.6 MB)

SKF logo