Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Koncoročná správa spoločnosti SKF za rok 2015

2016 február 02, 13:00 CET

Göteborg, 2. februára 2016:

Alrik Danielson, President and CEO:

„Dopyt zákazníkov sa v priebehu štvrťroku vyvíjal podľa našich očakávaní. Výnimkou bola Severná Amerika, kde došlo k výraznejšiemu poklesu než sa predpokladalo, a to v dôsledku nižšieho dopytu a znižovania stavu zásob v dodávateľskom reťazci. Predaj v miestnej mene poklesol o 5 %. Hlavnou príčinou bol pokles objemu predaja na priemyselnom trhu, čo nedokázal vyvážiť zvýšený objem predaja na automobilovom trhu.

Tvárou v tvár náročným podmienkam na trhu sme počas roka vynaložili veľké úsilie na posilnenie nášho finančného postavenia a na premenu organizačnej štruktúry a pracovných procesov.

So zreteľom na tieto skutočnosti Vás s radosťou informujem o tom, že úroveň cash-flow je naďalej na dobrej úrovni, pričom sa znižuje čistý prevádzkový kapitál a čistý dlh.

Vďaka štrukturálnym zmenám, ktoré sme implementovali v priebehu roka, je naša spoločnosť štíhlejšia a dokážeme sa viac sústrediť na náš core business, teda kľúčovú oblasť: ložiská a riešenia, ktoré zvyšujú efektívnosť rotačných strojov. Náš program na zníženie nákladov bol dokončený v stanovenom termíne a dotkol sa 2100 zamestnancov. Okrem toho sme znížili stav dočasných a agentúrnych zamestnancov o 400 osôb. Znižovanie nákladov na základe aktivít pokračuje v rámci skupiny SKF (metóda ABC) v súlade s našou snahou o odpredaj častí spoločnosti, ktoré sa nezaoberajú oblasťou nášho core businessu.

S prihliadnutím na trhové podmienky, konkurenčné prostredie a očakávanú úroveň priemyselnej aktivity a v dôsledku reštrukturalizácie spoločnosti sme upravili finančné ciele Skupiny. Nové ciele, ktoré chceme dosiahnuť počas jedného hospodárskeho cyklu sú: zvýšenie tržieb v rámci organizácie o 5 % (v miestnej mene) a prevádzková marža na úrovni 12 percent, v súlade metodiky IFRS. V oblasti kapitálu sme zvýšili naše úsilie o efektívnu správu prevádzkového kapitálu a našim novým cieľom je dosiahnutie čistého prevádzkového kapitálu vo výške 25 % z predaja. Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) bola v súvislosti s cieľovou prevádzkovou maržou upravená na 16 %. Úroveň plánovaného pomeru čistého dlhu/vlastného imania vo výške 80 % zostáva nezmenená. Máme síce pred sebou veľa tvrdej práce, ale verím, že tieto ciele sú dosiahnuteľné.

Na začiatku prvého kvartálu 2016 očakávame, že makroekonomická neistota bude pokračovať. V dôsledku toho predpokladáme, že dopyt zostane relatívne nezmenený v kvartálnom porovnaní, ale bude mierne nižší v medziročnom porovnaní.

Situácia na trhoch, na ktorých pôsobíme, naďalej predstavuje výzvu. Som si však istý, že implementované štrukturálne zmeny a naše intenzívnejšie zameranie na zákaznícke aplikácie budú znamenať výhodu.“

Key figures, SEKmQ4 2015Q4 201420152014
Čisté tržby18 21518 49975 99770 975
Prevádzkový zisk bez jednorazových položiek1 7262 0788 6558 291
Prevádzková marža okrem jednorazových položiek, v %9,511,211,411,7
Jednorazové položky z prevádzkového zisku-687-470-1 687-490
Prevádzkový zisk1 0391 6086 9687 801
Prevádzková marža, v %5,78,79,211,0
Zisk pred zdanením bez prevádzkových a jednorazových finančných položiek 1 6261 7637 8577 258
Zisk pred zdanením6531 2935 8346 668
Čistý cash flow po investíciách a pred financovaním1 9662 1266 4162 137
Zmena obratu medziročne, %:OrganickáŠtrukturálnaMenaCelkom
Q4 2015-5,2-1,04,7-1,5
Celý rok-2,6-0,510,27,1
Zmena tržieb v rámci organizácie v miestnych menách, podľa regiónov medziročne, %:EurópaSeverná AmerikaLatinská AmerikaÁziaBlízky východ a Afrika
Q4 20150,3-12,7-0,5-8,710,8
Celý rok0,4-8,10,5-4,213,2

Návrh výplaty dividend
Predstavenstvo sa rozhodlo na Riadnom valnom zhromaždení navrhnúť vyplácanie dividend v nezmenenej výške 5,50 švédskych korún na akciu.


Výhľad na prvý kvartál roka 2016

Dopyt v porovnaní s prvým kvartálom roka 2015
Očakáva sa, že dopyt po produktoch a službách SKF sa mierne zníži na úrovni celej skupiny. Očakávame, že dopyt automobilového trhu a špeciálnych obchodných odvetví sa relatívne nezmenený, kým na priemyselnom trhu očakávame zníženie. Očakávame, že dopyt zostane relatívne nezmenený v Európe, bude mierne nižší v Ázii a v Latinskej Amerike a výrazné zníženie predpokladáme v Severnej Amerike.

Dopyt v porovnaní so štvrtým kvartálom roka 2015
Očakávame, že dopyt po produktoch a službách SKF zostane relatívne nezmenený na úrovni celej skupiny. Zvýšenie dopytu očakávame na automobilovom trhu a mierne zvýšenie v špeciálnych odvetviach. Dopyt zo strany priemyselných trhov by mal zostať relatívne nezmenený. Zvýšenie dopytu očakávame v Európe, s miernym znížením plánujeme v Severnej Amerike a zníženie poznačí aj Latinskú Ameriku a Áziu.

Telekonferencia sa uskutoční 2. februára 2016o 14:00 (SEČ):
Švédsko: +46 8 5065 3937
Spojené kráľovstvo: +44 20 3427 1904
USA: +1 646 254 3365

Všetky informácie týkajúce sa výročnej správy spoločnosti SKF za rok 2015 nájdete na webovej stránke pre vzťahy s investormi. 

Spoločnosť SKF
(publ.)

Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 2. februára 2016 o 13:00 hod.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
MÉDIÁ: Theo Kjellberg, Riaditeľ oddelenia vzťahov s médiami
tel.: +46 31 337 6576, mobil: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

VZŤAHY S INVESTORMI: Patrik Stenberg, vedúci oddelenia vzťahov s investormi
Patrik Stenberg, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; patrik.stenberg@skf.com

SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com 

® SKF je registrovanou obchodnou značkou skupiny SKF.

Stiahnuť verziu pre tlač

Úplná správa v pdf (119 KB)

SKF logo