Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Produkty na údržbu

Pomôžte svojmu ložisku dosiahnuť maximálnu prevádzkovú životnosť

Každé ložisko má vopred vypočítanú prevádzkovú životnosť. Výskum však preukázal, že nie každému ložisku sa ju z rôznych dôvodov aj podarí dosiahnuť. Počas životného cyklu ložiska možno rozpoznať dôležité fázy, ktoré majú výrazný vplyv na jeho prevádzkovú životnosť. Tieto fázy sú montáž, mazanie, nastavenie, základné monitorovanie stavu a demontáž. Dané fázy životného cyklu ložiska sú mimoriadne dôležité pri dosahovaní maximálnej prevádzkovej životnosti ložiska. Pomocou tých správnych postupov údržby a nástrojov môžete výrazne predĺžiť prevádzkovú životnosť ložiska a zvýšiť produktivitu a efektivitu závodu.

Informácie o produktoch

Berte na vedomie, že nižšie uvedené prepojenia vedú k informáciám dostupným len v angličtine.
SKF logo