Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Motor

Spoločnosť SKF, ako konštrukčný partner výrobcov automobilov na celom svete, chápe jedinečné požiadavky kladené na čas a pomocné systémy uložené v dnešných vozidlách. Spoločnosť SKF pokračuje v priekopníckych, inovatívnych konštrukciách používaných výrobcami automobilov a je v dnešnej dobe držiteľom množstva exkluzívnych patentov.

Riešenia spoločnosti SKF pre rozvodné, pomocné a chladiace systémy sa dajú nájsť na množstve vozidiel. Náhradné sady SKF pokrývajú takmer celý vozový park vo svetovom meradle a zahŕňajú celý sortiment dielov od základnýchtypov motorov až po najnovšie vysokovýkonné nízkoobjemové motory.
SKF logo