Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Podrobné montážne pokyny

Urobte to správne vždy na prvýkrát vďaka podrobným montážnym návodom spoločnosti SKF.

V spoločnosti SKF rozumieme výzvam, ktorým čelia dnešní automechanici pri opravách moderných motorov s komplexnou konštrukciou. Preto aj naďalej vyvíjame náš rad konkrétnych montážnych návodov. Žiadny iný výrobca neprikladá k svojim súpravám takéto podrobné technické informácie.
  • Naše podrobné montážne pokyny sú k dispozícii pre súpravy časovacích remeňov, súpravy časovacích remeňov s vodným čerpadlom a súpravy časovacích remeňov s tesneniami motorov od spoločnosti SKF.
  • Obsahujú všetky kroky a rady potrebné pri montáži našich komponentov prostredníctvom podrobných a zrozumiteľných nákresov (nastavenia uťahovacieho momentu, napínačov,…).
  • K dispozícii je viac ako 150 súborov podrobných montážnych pokynov, ktoré pokrývajú takmer všetky súpravy rýchlo sa pohybujúcich časovacích remeňov.
SKF logo