Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Školenia v SR

PH_18.67_980910.psd

SKF Slovensko spol. s r.o. má plnú medzinárodnú podporu celej organizácie SKF, ktorá vybudovala po celom svete strediská podpory údržby. 


Školenia sú organizované v sídle spoločnosti v Bratislave alebo v Prahe. Pri dostatočnom množstve poslucháčov sú organizované priamo u zákazníka, kde môžu byť školenia upravované podľa konkrétnych potrieb zákazníka, podľa obsahu teoretickej či praktickej časti, i podľa dĺžky samotného kurzu. Poslucháči si počas kurzu osvoja metódy montáže a demontáže ložísk, moderné diagnostické metódy a odstraňovanie bežných príčin nadmerných vibrácií. 


Elektronická prihláška na školenia

Základný ložiskový kurz
Energy Efficient Angular contact ball bearings

Osnova školenia SKF je zostavená tak, aby obsahom zodpovedala zákazníkovým požiadavkám na školenie pracovníkov v údržbe. Poslucháčom bude vydaný „Certifikát o absolvovaní kurzu“.

Obsah kurzu:

   - Predstavenie skupiny SKF – história a súčasnosť
   - Koncepcia SKF Service a TFO
   - Krátky prehľad produktov na montáž a demontáž ložísk SKF MaPro
   - Poruchy ložísk
   - Zásady správnej montáže a demontáže ložísk
   - Praktická ukážka použitia náradia MaPro
   - Mazanie ložísk, zásady, typy mazív...
   - Inšpekčná činnosť pri zvyšovaní spoľahlivosti zariadení. Jednoduché diagnostické prístroje.
   - Praktická ukážka náradia a montážnych postupov.

Kurz sa koná v prípade, že sa prihlási minimálne päť účastníkov, jednotlivcov. Inak si SKF Slovensko spol. s r.o. vyhradzuje právo presunúť kurz na nasledujúci možný termín.

Ponúkame možnosť objednať si celé školenie v hodnote 1 800,-€, ktoré vykonajú naši školitelia vo vašej firme, maximálny počet účastníkov je 12-15 osôb. Tento limit je stanovený kvôli kvalite školenia. Pri vyššom počte účastníkov nevieme zabezpečiť individuálny prístup a kvalitné zaškolenie každého z účastníkov.
Kurz je 1-dňový, rozsah: 6 hodín. Školenie prebieha v školiacom centre SKF Slovensko spol. s r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava alebo na požiadanie priamo u zákazníka.


Kurz je určený pre: Pracovníci a technici údržby do úrovne majstra

Dĺžka kurzu: 1 deň                                                                                   

Miesto konania: SKF Slovensko spol. s r.o. Bratislava alebo priamo u zákazníka 

Cena na osobu bez DPH: 180,- €

Cena balíka pre firmu bez DPH: 1 800,- €  

Termíny kurzu: 10.4.2018 pre jednotlivcov v Bratislave alebo podľa dohody

     

Tešíme sa na Vás!

Všeobecný praktický kurz
Energy Efficient Angular contact ball bearings

Jedná sa o štvordňový kurz z oblasti valivých ložísk pre najšírší okruh technikov a pracovníkov údržby a výroby.


Prínos kurzu: 


Ľahká orientácia pri voľbe ložiska, vyhľadávaní jeho technických parametrov s využitím hlavného katalógu ložísk SKF. Prehľad o ostatných komponentoch rotačných strojov súvisiacich s ložiskami ako sú tesnenia, plastické mazivá, mazacie systémy a prvky na prenos výkonu. Schopnosť vybrať a použiť vhodnú montážnu a demontážnu metódu vrátane vhodného náradia. Základná znalosť v oblasti identifikácie poškodenia valivých ložísk.


Obsah kurzu: 

   - Predstavenie skupiny SKF – história a súčasnosť 
   - Technika jednotlivých typov valivých ložísk, ich vlastnosti, výhody a použitie
   - Mechanické a ohrevové metódy montáže a demontáže ložísk
   - Lineárne produkty SKF
   - Poškodenia ložísk a ich príčiny + praktické cvičenie na určovanie poškodenia
   - Zásady ustavovania súososti strojov
   - Mazanie ložísk
   - Hydraulické metódy montáže a demontáže ložísk 
   - Prvky pre prenos výkonu SKF

   - Praktické cvičenia montáže a demontáže ložísk
   - Mazacie systémy a filtre
   - Tesnenia SKF
   - Technická diagnostika - stručný prehľad

   - Záverečný test
   - Vyhodnotenie kurzuKurz je určený pre: Pracovníci a technici údržby do úrovne majstra

Dĺžka kurzu: 4 dni                                                                                    

Miesto konania: Praha 

Cena na osobu bez DPH: 510,- €

Termíny kurzu: 24. - 27.4. 2018, 6. - 9.11. 2018

     

Tešíme sa na Vás!

Technický kurz
PH_18.67_980947.psd
Dvojdňová skrátená forma všeobecného
praktického kurzu

Prínos pre účastníka:
Orientácia v základných poznatkoch z techniky valivých ložísk, v práci s hlavným katalógom SKF  a ostatnými publikáciami SKF. Základná orientácia pri voľbe správnej montážnej a demontážnej metódy pre ložiská. Teoretická znalosť poškodení valivých ložísk.

Obsah kurzu:
1.    Stručné zoznámenie s SKF a sortimentom výrobkov
2.    Technika jednotlivých typov ložísk, ich vlastnosti, výhody a použitie
3.    Zásady správnej montáže a demontáže ložísk
4.    Mechanické a ohrevové metódy montáže a demontáže ložísk
5.    Poškodenia ložísk a ich príčiny
6.    Záverečný test
7.    Vyhodnotenie kurzu

Kurz je určený pre: Pracovníkov techniky údržby do úrovne majstra
Trvanie kurzu: 2 dni
Miesto konania: Praha
Cena za osobu bez DPH: 300,- EUR (7 900,- CZK)
Termíny kurzov: budú upresnené
Základný kurz vibračnej diagnostiky
Slite 171.psd

Tento trojdňový kurz je zameraný na problematiku kmitania strojov, diagnostiku ložísk, vyrovnávanie súosovosti, vyvažovanie a diagnostiku stojov pre začínajúcich diagnostikov, údržbárov a širší okruh technikov.

Prínos pre účastníka:
Získanie základných vedomostí o kmitaní strojov a ich diagnostike, ktoré povedú k väčšej spoľahlivosti zverených zariadení.

Obsah kurzu:
1.    Princípy vibrácií
2.    Zber dát
3.    Spracovávanie signálov
4.    Monitorovanie stavu
5.    Analýza závad
6.    Nápravné zásahy
7.    Znalosť zariadení
8.    Preberacie skúšky
9.    Skúšanie zariadení a diagnostika
10.    Referenčné normy
11.    Správy a dokumentácia
12.    Určenie závažnoti chýb

Uzávierka prihlásených je 3 týždne pred konaním kurzu.

Účastníkom kurzu je doporučené priniesť si svoje vlastné prístroje (ak nimi disponujú).

Kurz je určený pre: Technikov a začínajúcich diagnostikov
Trvanie kurzu: 3 dni
Miesto konania: Praha, Ostrava
Cena za osobu bez DPH: 440,- EUR (11 900,- CZK)
Termíny kurzov: 20. - 22. 3. 2018, 23. – 25. 10. 2018


Pokročilý kurz vibračnej diagnostiky
Slite 171.psd
Tento štvordňový kurz nadväzuje na základný kurz vibračnej diagnostiky a je zameraný na problematiku kmitania  a diagnostiku strojov, diagnostické metódy pre zisťovanie vád ložísk, technológie SKF SEE, obálkovú a frekvenčnú analýzu, vyvažovanie strojov  a praktické diagnostické problémy pre diagnostikov a údržbárov.

Prínos pre účastníka:
Rozšírenie základných diagnostických znalostí analýzy strojov. Diagnostické metódy pre zisťovanie vád ložísk, technológie SKF SEE, obálková a frekvenčná analýza, vyvažovanie strojov. Praktické diagnostické problémy, ktoré rieši zavedenie preventívnej údržby s následnou úsporou nákladov na údržbu. Orientácia v jednotlivých typoch poškodenia valivých ložísk.

Obsah kurzu:
1.    Princípy vibrácií
2.    Zber dát
3.    Spracovávanie signálov
4.    Monitorovanie stavu
5.    Analýza závad
6.    Nápravné zásahy
7.    Znalosť zariadení
8.    Preberacie skúšky
9.    Skúšanie zariadení a diagnostika
10.    Referenčné normy
11.    Správy a dokumentácia
12.    Určenie závažnoti chýb

Kurz je určený pre: Technikov a diagnostikov so základnými znalosťami diagnostiky, používateľov diagnostických zariadení
Trvanie kurzu: 4 dni
Miesto konania: Praha, Ostrava
Cena za osobu bez DPH: 700,- EUR (18 900,- CZK)
Termíny kurzov:  17. - 20. 4. 2018, 20. - 23. 11. 2018 

Vyvažovanie strojov
Shaft alignment tool TKSA 60
Dvojdňový kurz o vyvažovaní rotačných strojov, zisťovanie typu a veľkosti ich nevývahy a  jej odstránenie, teória aj prax.

Prínos pre účastníka:
Získanie teoretických aj praktických znalostí z oblasti vyvažovania rotačných strojov, predĺženie intervalu medzi odstávkami strojov, úspora nákladov na údržbu.

Obsah kurzu:
1.    Potvrdenie nevývahy ako dominantného problému (s overením pomocou spektrálnej a fázovej analýzy)
2.    Vysvetlenie prevádzkového vyvažovania s použitím grafických aj výpočtových metód
3.    Prevádzkové vyvažovanie v jednej alebo dvoch rovinách s použitím prenosných analyzátorov
4.    Zoznámenie s ďalšími postupmi a metódami vyvažovania
5.    Súvisiace normy – zoznámenie a vysvetlenie

Kurz je určený pre: Technikov a začínajúcich diagnostikov
Dĺžka kurzu: 3 dni
Miesto konania: Praha, Ostrava
Cena za osobu bez DPH: 440,- EUR (11 900,- CZK)

Nástroje pre detekciu poškodenia ložísk (vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribológia, analýza poškodenia ložísk)
PH_18.67_980930.psd
Nástroje pre detekciu poškodenia ložísk (vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribológia, analýza poškodenia ložísk)

Dvojdňový kurz v ktorom účastníci získajú prehľad o komplexných možnostiach včasnej detekcie a analýzy poškodenia ložísk. Súčasťou kurzu je analýza poškodenia ložísk podľa ISO 15 243 vrátane praktických cvičení.

Prínos pre účastníka:
Získanie prehľadu o kompletných možnostiach skorej detekcie a analýzy poškodení ložísk, vedúcich k zvýšeniu spoľahlivosti strojov.

Obsah kurzu:
1.    Možnosti detekcie poškodenia ložísk všeobecne
2.    Vibrodiagnostika, jej možnosti, predstavenie prístrojov
3.    Termodiagnostika, jej možnosti, predstavenie prístrojov
4.    Tribológia, základné pojmy, požiadavky na mazivá, možnosti analýzy, interpretácia výsledkov
5.    Poškodenie ložísk podľa ISO 15 243, praktické cvičenia na rozpoznanie jednotlivých typov poškodenia

Kurz je určený pre: Vedúcich údržby, technikov
Dĺžka kurzu: 2 dni
Miesto konania: Praha
Cena za osobu bez DPH: 480,- EUR (12 900,- CZK)
Termíny kurzu: budú upresnené
Ustavovanie súososti strojov, laserová technológia
Slite 171.psd
Jednodenné školenie o ustavovaní súososti strojov. Získanie prehľadu o spôsoboch a technike laserového ustavovania súososti.

Prínos pre účastníka:
Orientácia v spôsoboch a technike laserového ustavovania súososti strojov, získanie praktických poznatkov.

Obsah kurzu:
1.    Spôsoby ustavovania súososti všeobecne
2.    Predstavenie laserovej technológie, typy vysielačov
3.    Spôsoby upínania vysielačov, mäkká patka, teplotný rast
4.    Postup ustavovania súososti strojov pomocou laserovej technológie
5.    Ďalšie možnosti laserovej technológie – geometrické merania
6.    Praktické ukážky

Kurz je určený pre: Technikov, používateľov termografických zariadení
Dĺžka kurzu: 2 dni
Miesto konania: Praha, Ostrava
Cena za osobu bez DPH: 440,- EUR (11 900,- CZK)
Termíny kurzu: Budú upresnené
Ďalšie kurzy
Správná montáž a demontáž ložísk – Zásady správnej montáže a demontáže ložísk s valcovou a kuželovou dierou, teória a praktické cvičenia. Celková dĺžka školenia 3 hodiny.

Voľba vhodného typu ložiska vrátane uloženia – základná orientácia pri výbere vhodného typu ložiska, požiadaviek na uloženie. Celková dĺžka školenia 3 hodiny.

Voľba a návrh lineárneho vedenia – základná orientácia pri výbere vhodného lineárneho vedenia. Celková dĺžka školenia 3 hodiny.

Správna montáž vretenových ložísk – správny spôsob montáže vretenových ložísk. Celková dĺžka školenia 3 hodiny

Poškodenie ložísk a ich príčiny – identifikácia poškodenia ložísk podľa ISO 15 243, teória a praktické cvičenia. Celková dĺžka školenia 3 hodiny. (27.3. 2018, 19.6. 2018, 27.11. 2018; 150,- EUR)

Renovácia ložísk – posúdenie vhodnosti ložiska na renováciu. Celková dĺžka školenia 3 hodiny.

Centrálne mazacie systémy – orientácia v jednotlivých mazacích systémoch a ich vhodnosti pre danú aplikáciu. Celková dĺžka školenia 3 hodiny.

Inštalácia centrálnych mazacích systémov – zásady správnej montáže mazacích systémov. Celková dĺžka školenia 3 hodiny.

Filtrácia olejov, požiadavky a možnosti – požiadavky na čistotu olejov a spôsoby filtrácie. Celková dĺžka školenia 3 hodiny.

Návrh rotačných tesnení + Seal Jet – požiadavky a voľba vhodného rotačného tesnenia + možnosť zákazkovej výroby Seal Jet. Celková dĺžka školenia 3 hodiny.

Návrh hydraulických a pneumatických tesnení + Seal Jet – požiadavky  a voľba vhodného hydraulického a pneumatického tesnenia + možnosť zákazkovej výroby Seal Jet. Celková dĺžka školenia 3 hodiny.

Správna montáž ložísk a komponentov v automobilových aplikáciách – zásady správnej montáže komponentov v automobilovom priemysle (nápravové ložiská, rozvody, vodné pumpy atď. ) Celková dĺžka školenia 3 hodiny.

SKF logo