ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่เชิงเส้น

ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่เชิงเส้น ของ SKF เกิดจากการผสานความรู้และประสบการณ์ของ SKF ในระบบขับเคลื่อนเชิงเส้น (บอลและโรลเลอร์สกรู) และ linear guide และ linear tables

โดยปกติระบบขับเคลื่อนเชิงเส้นมักจะใช้สกรูในการถ่ายโอนโรตารีเข้าไปสู่การเคลื่อนที่เชิงเส้น ความต้องการนี้จะได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงของเรา เช่น บอลสกรูทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บอลสกรูแบบ ground ตลอดจนโรลเลอร์สกรูที่มากมายหลากหลาย

ส่วนที่สองของผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่เชิงเส้น คือ รางสไลด์ (linear guides) และตารางเชิงเส้น (linear tables) กุญแจสำคัญในที่นี้คือการหาโซลูชั่นการนำทิศทางเชิงเส้นที่สามารถให้ความแม่นยำ ความแข็งแกร่งและการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของเราได้แก่ ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้น profile rail guide precision rail guides linear tables และ linear slides


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

SKF logo