บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

เพิ่มศักยภาพธุรกิจของคุณ

งานบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจของ SKF ช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในทุกอุตสาหกรรมหลัก สามารถค้นพบโอกาสทางธุรกิจ ประสบความสำเร็จในเป้าหมายทางธุรกิจ และตอบสนองต่อความต้องการประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น และท้ายที่สุด เราสามารถช่วยให้คุณเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของคุณ และเพิ่มผลกำไรของคุณให้มากที่สุด

การนำึความรู้ในอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เราทราบดีว่าการเป็นผู้นำในตลาดสามารถบรรลุได้จากการสร้างธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ และการเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้่วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เราสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าได้จากประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านอุตสาหกรรม และความสัมพันธ์กับลูกค้าทั่วโลกของเรา ที่ปรึกษาของเรามีประสบการณ์และความรู้อย่างกว้างขวางในการทำงานในอุตสาหกรรมหลักทุกประเภท เช่น:
  • พลังงานและระบบสาธารณูปโภค
  • การขนส่ง
  • อุตสาหกรรมแปรรูป
  • discrete manufacturing
  • การแพทย์และการดูและสุขภาพ
  • ยานยนต์

การสนับสนุนคุณไปตลอดเส้นทาง

ปรัชญาของเราคือการรวมการพัฒนาและการนำไปใช้เข้าด้วยกันในการทำงานทั้งหมดของเรา ผลลัพธ์ที่ได้คือมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นกับธุรกิจของคุณ ทีมงานที่มีความสามารถและทุ่มเทของเราสามารถช่วยให้คุณตอบสนองต่อความท้าทายได้ในทางกลยุทธ์และการดำเนินงาน อาทิ:
  • พัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน นำมาใช้ในการทำงาน และติดตามผลลัพธ์
  • พัฒนาและดำเนินธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนการตัดสินใจ ร่วมกับการวิจัยตลาดที่ช่วยให้ได้ข้อมูลธุรกิจในเชิงลึก
  • ปรับโครงสร้างขององค์กร กระบวนการ และระบบของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลการบริการ

โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo