Публічне акціонерне товариство «СКФ Україна»

2016 червня 29, 11:42 GMT

повідомляє, що Наглядовою Радою товариства прийнято рішення провести позачергові загальні збори акціонерів 21 липня 2016 року за місцезнаходженням товариства за адресою:

м. Луцьк, вул.. Боженка, 34, в актовому залі АПК-2.

Початок зборів о 14.00. Реєстрація учасників зборів з 12.00 до 13.45 у день та у місці проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – додатково, довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, мають право на участь в загальних зборах, буде складено станом на 24 год. 15липня 2016 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.       Вибори членів лічильної комісії. Вибори голови лічильної комісії.

2.       Затвердження складу робочих органів зборів та регламенту обговорення питань порядку денного.

3.       Про внесення змін до Статуту Товариства.

4.       Про внесення змін до Рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2016 щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015рік.

5.       Затвердження значних правочинів.

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, за адресою м.Луцьк, вул..Боженка, 34, каб. 301, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9.00 до 13.00, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу з юридичних питань та корпоративних прав, Фокіна Вікторія Євгеніївна, тел..(0332) 783209. 

SKF logo