EWEA Offshore

November 19 - 21, 2013

Địa điểm : Frankfurt, Đức
Địa điểm tổ chức : Messe Frankfurt
Quầy/Gian hàng số 31E30

EWEA OFFSHORE 2013 là sự kiện triển lãm lớn nhất trên thế giới về ngành năng lượng gió của hiệp hội Năng Lượng Gió Châu Âu (EWEA), EWEA OFFSHORE năm 2013 sẽ triển khai tiếp theo thành công của sự kiện năm 2011. Hội nghị có sự tham gia của hơn 480 đơn vị đăng ký triển lãm với hơn 8200 người tham dự từ khắp các Nhà Cung Cấp trong ngành Năng Lượng Gió trên biển

www.ewea.org/events/ewea-offshore/

SKF logo