Hội Nghị Mùa Đông của Hiệp Hội Kỹ Sư Hệ Thống Sưởi, Điện Lạnh và Điều Hòa Không Khí (ASHRAE) 2017

January 28 - February 01, 2017

Địa điểm: Hoa Kỳ
Địa điểm tổ chức: Las Vegas, NV

Trang web của sự kiện:http://ashraem.confex.com/ashraem/w17/cfp.cgi

SKF logo