Hội Chợ Thương Mại Ngành Ô Tô Frankfurt (Automechanika Frankfurt)

September 13 - 17, 2016

Địa điểm: Đức 
Địa điểm tổ chức: 60327 Frankfurt,
Federal state Hesse

Trang web của sự kiện: http://www.tradefairdates.com/automechanika-M46/Frankfurt.html

SKF logo