Tuần Lễ Hàng Không 2016 Châu Âu MRO

October 18 - 20, 2016

Địa điểm: Netherlands
Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Hội Nghị và Triển Lãm RAI Amsterdam
Europaplein 22, 1078 GZ
Amsterdam, Hà Lan
Halls 9/10/11

Trang web của sự kiện: http://mroeurope.aviationweek.com/eu16/Public/Enter.aspx

SKF logo