Buổi Trình Diễn Trên Không Singapore

February 16 - 21, 2016

Địa điểm: Singapore
Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Triển Lãm Changi

Trang web của sự kiện: http://www.singaporeairshow.com

SKF logo