Triển Lãm Thế Giới về Tàu Biển Hybrid & Điện 2016

June 21 - 23, 2016

Địa điểm: Hà Lan 
Địa điểm tổ chức: Hall 11, Amsterdam Rai

Trang web của sự kiện: http://www.electricandhybridmarineworldexpo.com

SKF logo