Triển lãm Du Thuyền/Thuyền buồm Monaco

September 28 - October 01, 2016

Địa điểm: Monaco 
Địa điểm tổ chức: Port Hercules

Trang web của sự kiện: http://www.monacoyachtshow.com/en

SKF logo