Triển lãm hàng hải Trung Đông Seatrade 2016

November 01 - 03, 2016

Địa điểm: Dubai
Địa điểm tổ chức: Sheik Zayed Road,
Cổng Hội nghị

Trang web của sự kiện: http://www.eventseye.com/fairs/f-seatrade-middle-east-maritime-14394-1.html

SKF logo