Triển Lãm Sức Gió của Hiệp Hội Năng Lượng Gió Hoa Kỳ (AWEA Windpower)

May 23 - 26, 2016

Địa điểm: Hoa Kỳ 
Địa điểm tổ chức: New Orleans, LA

Trang web của sự kiện: http://www.windpowerexpo.org

SKF logo