Bauma 2016

April 11 - 17, 2016

Địa điểm: Đức
Địa điểm tổ chức: Munich

Trang web của sự kiện: http://www.bauma.de/index-2.html


Tóm tắt sự kiện:

Đây là hội chợ thương mại hàng đầu thế giới về ngành máy móc xây dựng và khai thác mỏ, bao gồm máy móc xây dựng, máy sản xuất vật liệu xây dựng, máy khai thác mỏ, phương tiện và thiết bị xây dựng.

SKF logo